Proff
Proff

Safe Sterilization ApS

CVR-nr33641907
AdresseGodtfreds Høje 6, 4000 Roskilde

Safe Sterilization ApS blev etableret i 1993 som leverandør af periodiske tests af sterilisationsprocesser i autoklaver og tørsterilisatorer med biologiske indikatorer. Vores kunder er praktiserende inden for sundhedssektoren i de skandinaviske lande.

Safe Sterilization er en uafhængig virksomhed. Det er kundens garanti for validiteten af vores arbejde. Vi har fokus på kvalitet og ønsker at bidrage til en bedre patientsikkerhed hos vores kunder. Vi søger at formidle den nyeste viden om myndighedskrav og anbefalinger til vores kunder, samt at sikre vores produktviden er opdateret og korrekt. På den måde sikrer vi at formidle en klar og forståelig rådgivning til kunderne.

Hos Safe Sterilization sætter vi fagligheden i højsædet. Derfor samarbejder vi med forskellige brancheorganisationer for at være på forkant med udviklingen.
Vores vision er at være en aktiv samarbejdspartner og medvirke til at sterilisationsprocesserne, og dermed patientsikkerheden, på klinikkerne er optimal.

Vi ønsker, at kundetilfredsheden er i top og stræber efter langvarige kunderelationer.

Vores primære ydelse består af dyrkning af biologiske indikatorer til test af sterilisationsprocessen i autoklaver og tørsterilisatorer. De biologiske indikatorer bliver fremsendt til og returneret fra kunderne via et abonnementssystem.
Vi har et brugervenligt abonnementssystem, som gør det nemt for kunden at benytte vores service. De biologiske indikatorer fremsendes automatisk, når det er tid til at teste sterilisationsprocessen for den enkelte sterilisator.

Vores koncept:
Brugervenligt abonnementssystem
Konkurrencedygtige priser
Kundespecifik og saglig rådgivning
Safe Sterilization deltager i udviklingen af internationale/europæiske standarder hos Dansk Standard, hvor vi opnår viden om kommende standarder og krav.

Safe Sterilization er ISO 9001:2015-certificeret.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.01.2019

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.0723.1843.0373.0692.346
Personaleomkostninger-2.203-1.629-1.683-1.350-1.064
Afskrivninger-136-136-132-129-69
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.7331.4191.2221.5901.213
Finansielle indtægter185573
Finansielle udgifter-31-32-32-53-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1141531386719
Finansielle poster netto1011251122115
Ordinært resultat1.8341.5441.3331.6111.228
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.8341.5441.3331.6111.228
Skat af årets resultat-404-340-294-355-273
Årets resultat1.4301.2041.0391.257955

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver80200320439559
Immaterielle anlægsaktiver i alt80200320439559
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler895268348
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt895268348
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000108
Finansielle anlægsaktiver i alt0000108
Anlægsaktiver i alt169252388473675
Varebeholdninger5228341652
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser591882484273493
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.5583.8423.7651.676368
Andre tilgodehavender0008449
Værdipapirer00000
Likvide midler2.0912.0129841.613903
Omsætningsaktiver i alt6.3856.8215.3383.6931.884
Status balance6.5537.0735.7264.1662.559
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.0079761.172133453
Udbytte1.4001.40000700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.9072.8761.6726331.653
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.9072.8761.6726331.653
Udskudt skat00000
Hensættelse18416689113
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter42736531700
Anden langfristet gæld000310228
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt576504456310228
Kortfristet gæld til nærtstående parter11971675444543
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat031702140
Varekreditorer259237108131158
Anden gæld2.1612.3812.6692.344364
Kortfristet gæld i alt3.0543.6513.5313.133565
Passiver i alt6.5537.0735.7264.1662.559

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte54444
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Safe Sterilization ApS

CVR-nr 33641907

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 30.09.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Safe Sterilization ApS

CVR-nr: 33641907

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7053415

Firmaets links


Certificeringer

I kraft af ISO 9001:2015 certificeringen er Safe Sterilizations arbejdsprocesser og værdier definerede og beskrevet i interne procedure.
I kraft af ISO 9001:2015 certificeringen er Safe Sterilizations arbejdsprocesser og værdier definerede og beskrevet i interne procedure.
Safe Sterilization ApS blev etableret i 1993
Safe Sterilization ApS blev etableret i 1993
Præcis og saglig rådgivning
Præcis og saglig rådgivning

Åbningstider

Mandag
9:00 - 11:30
Tirsdag
9:00 - 11:30
Onsdag
9:00 - 11:30
Torsdag
9:00 - 11:30
Fredag
9:00 - 11:30

Kreditrapport

Safe Sterilization ApS

CVR-nr: 33641907

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger