Proff
Proff
Annonce

William Demant Fonden

CVR-nr11628141
AdresseKongebakken 9, 2765 Smørum

Regnskab & nøgletal

Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste 2023- DKK
Resultat før skat 2023226.100 DKK
SelskabsformErhvervsdrivende fond
Etableret1999
Antal ansatte5

Nøgletal

Likviditet
Ikke tilfredsst.
18,3 %
2022: 16,2 %
Afkastning
Ikke tilfredsst.
-0,1 %
2022: -0,1 %
Soliditet
Meget god
97,5 %
2022: 96,8 %
Regnskab202320222021
Nettoomsætning---
Bruttofortjeneste---
Årets resultat226.100163.800189.100
Egenkapital i alt6.851.3006.758.6006.702.400
Status balance7.023.4006.979.5006.872.000
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning
Kilde: Risika, CVR/Virk

Kontaktinformation

Telefon39 17 71 00Fax39 27 79 00
AdresseKongebakken 9, 2765 SmørumPostadresseKongebakken 9, 2765 Smørum
Annonce

Officiel virksomhedsinformation

Formål
Fondens formål er: 1. A. Afgrænsning. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe tunghørhed eller følgerne deraf. 2. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål og navnlig med sigte på at bidrage til dansk ungdoms uddannelse. 3. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte efter bestyrelsens skøn til personer, der hører til eller har hørt til den personkreds, der dannes af medarbejdere, ledelse og rådgivere for Fonden eller de virksomheder, der måtte være tilknyttet Fonden, samt disses nærmeste familie. Så længe ledelsen og dens rådgivere fungerer som sådan, vil der dog ikke kunne ydes personlig støtte til dem. 4. Til opfyldelse af de under punkterne 1-3 anførte formål skal Fonden stedse direkte eller indirekte kunne udøve en væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er eller måtte blive tilknyttet Fonden, for derigennem at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse virksomheder. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at fonden eller en dertil knyttet virksomhed erhverver større eller mindre andele af andre selskaber uden derved at opnå en væsentlig indflydelse. Konkret skal fonden arbejde for, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i William Demant Holding A/S, med mindre det langsigtede hensyn til bevarelse og udvikling af William Demant Holding A/S koncernens erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan inden for koncernens hovedforretningsområder, efter Fondsbestyrelsens overbevisning gør det påkrævet, at der gives afkald på Fondens aktiemajoritet i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer. I sådanne tilfælde skal Fonden dog fortsat bevare en væsentlig indflydelse i William Demant Holding A/S eller- i tilfælde af fusion eller aktieombytning - i det fortsættende selskab. 5. Ingen skal kunne rejse krav om ydelser fra Fonden. B: Metode. 1. Bestyrelsen fastlægger på årsmødet, jfr. § 5, retningslinierne for udbetaling af ydelser, hjælp, støtte eller andet til opfyldelse af et eller flere af Fondens formål. Stk. 2. Såfremt hensynet til Fondens formål eller opgaver i det pågældende eller de kommende år taler derfor, kan bestyrelsen frit bestemme, at støtte efter afsnit A pkt. 1.,2. og 3. for det pågældende år ikke uddeles. Stk. 3. Støtte efter afsnit A pkt. 3. kan ydes under en hvilken som helst form, herunder som engangsbeløb, som løbende udbetalinger eller som lavt forrentede eller rentefri lån, og i et hvilket som helst øjemed, herunder som pensioner, understøttelser, uddannelse og andet eller f.eks. som rekreationsrejser eller advokat- eller revisorbistand m.v. Stk. 4. Støtte efter afsnit A pkt. 3. kan ydes til sådanne af de omtalte personer, som bestyrelsen finder værdige dertil, og i det omfang, bestyrelsen efter enhvers trang og fortjeneste finder passende. Stk. 5 (i) Fonden har overdraget sin beholdning af aktier i William Demant Holding A/S til Fondens helejede datterselskab William Demant Invest A/S, der er holdingselskab i William Demant-koncernen. Fonden udøver stemmerettighederne på den aktiepost i William Demant Holding A/S, som William Demant Invest A/S til enhver tid besidder. (ii) Fondens aktier i William Demant Invest A/S må ikke afhændes, så længe Fonden består. (iii) Fondsbestyrelsen skal gennem Fondens stemmeret i William Demant Invest A/S, ? forhindre kapitaludvidelse i William Demant Invest A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemajoritet i William Demant Invest A/S, ? sikre, at temaer, der omhandler (a) aktieposten i William Demant Holding A/S, (b) eller ændring af formålsbestemmelsen i William Demant Invest A/S og/eller i William Demant Holding A/S indstilles til realitetsbehandling og godkendelse i Fondens bestyrelse, og ? sikre, at beslutninger i William Demant Invest A/S træffes i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i Fondens vedtægter, herunder § 3 A (formålsbestemmelsen).
Juridisk navnWilliam Demant FondenCVR-nr11628141Startdato16.10.1999SelskabsformErhvervsdrivende fondAntal ansatte5NACE-branche
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
BestyrelsesformandLars Nørby Johansen
Telefon39 17 71 00Fax39 27 79 00AdresseKongebakken 9, 2765 SmørumPostadresseKongebakken 9, 2765 SmørumSelskabskapital1.000
Kilde: CVR/Virk

Koncern

William Demant Fonden er en del af et koncern med totalt 2 selskaber.
William Demant Fonden har 1 datterselskab.
Kilde: CVR/Virk

Ledelse/Administration

Bestyrelsesformand

Kilde: CVR/Virk

Brancher/søgeord

Kilde: Proff

CRM integration

Proff API gør det nemmere at integrere dagligt opdateret virksomhedsinformation i dine systemer og applikationer på en standardiseret måde.

Annonce

Kreditrapport

William Demant Fonden

CVR-nr: 11628141

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger