Proff
Proff
Annonce

William Demant Fonden

CVR-nr11628141
AdresseKongebakken 9, 2765 Smørum

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0-90075.200-3.600300
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger000-1000
Kapacitetsomkostninger-4.800-4.600-4.400-4.200-4.600
Primært resultat-4.800-4.600120.400-600-4.900
Finansielle indtægter230.900168.400000
Finansielle udgifter00-2.10000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0070.800274.100191.100
Finansielle poster netto230.900168.40068.700274.100191.100
Ordinært resultat226.100163.800189.100273.500186.200
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat226.100163.800189.100273.500186.200
Skat af årets resultat00000
Årets resultat226.100163.800189.100273.500186.200

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000100
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000100
Grunde og bygninger02.8002.8002.8002.800
Andre anlæg og driftsmidler1.5001.500000
Øvrige materielle anlægsaktiver001.5001.5001.500
Materielle anlægsaktiver i alt1.5004.3004.3004.3004.300
Kapitalandele7.005.5004.952.6004.846.2004.583.4004.537.200
Langfristede tilgodehavender1002.000.1001002.000.0002.000.100
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.005.6006.952.7004.846.3006.583.4006.537.300
Anlægsaktiver i alt7.007.1006.957.0004.850.6006.587.7006.541.700
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter022.5002.017.500215.90092.000
Andre tilgodehavender0020000
Værdipapirer00000
Likvide midler16.30003.70000
Omsætningsaktiver i alt16.30022.5002.021.400215.90092.000
Status balance7.023.4006.979.5006.872.0006.803.6006.633.700
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver6.476.8006.406.7006.701.4006.632.3006.469.300
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.851.3006.758.6006.702.4006.633.3006.470.300
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.851.3006.758.6006.702.4006.633.3006.470.300
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld82.90069.40092.20075.40066.800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt82.90082.00092.20075.40066.800
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker069.400000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld010077.40094.90096.600
Kortfristet gæld i alt89.200138.90077.40094.90096.600
Passiver i alt7.023.4006.979.5006.872.0006.803.6006.633.700

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte----0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

William Demant Fonden

CVR-nr 11628141

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

William Demant Fonden

CVR-nr: 11628141

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

William Demant Fonden

CVR-nr: 11628141

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger