Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)

CVR-nr 67689313 Aktiv
Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg

Roller

Direktør Rikke Granhøj Bekker
Bestyrelsesformand Hans Erik Brøste Nellegaard
Næstformand Jan Bøttiger
Bestyrelsesmedlem Erik Pilegaard Petersen
Bestyrelsesmedlem Jane Vallebo Heitmann
Bestyrelsesmedlem Frederik Harald Halberg
Bestyrelsesmedlem Per Ingemann Nielsen
Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk

Tegningsregel

  • Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse
CVR/Virk