Proff
Proff
Annonce
Annonce

Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)

CVR-nr67689313
AdresseSankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-139277648331.036
Personaleomkostninger-361-346-368-369-300
Afskrivninger-596-601-601-659-659
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-970-20-205-19577
Finansielle indtægter4270382040
Finansielle udgifter-62-31-37-30-35
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.9506.353-28.98011.026374
Finansielle poster netto2.9306.392-28.97911.016379
Ordinært resultat4643.160-14.7125.298436
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4643.160-14.7125.298436
Skat af årets resultat-526-35-2.025-971-180
Årets resultat-623.125-16.7374.327256

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger8.1448.7409.3419.94110.600
Andre anlæg og driftsmidler251251251251251
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.3958.9919.59210.19210.851
Kapitalandele38.15040.76837.67852.31046.971
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt38.15040.76837.67852.31046.971
Anlægsaktiver i alt46.54549.75947.27062.50257.822
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.7072.2261.961601719
Andre tilgodehavender2812251482.2893.608
Værdipapirer00000
Likvide midler4.1018001.1202.5072.162
Omsætningsaktiver i alt6.0893.2513.2295.3976.489
Status balance52.63453.01050.49967.89964.311
Selskabskapital4.9515.9115.9115.9115.911
Overført resultat41.06342.70240.28757.14253.799
Udbytte49559105910
Øvrige reserver2.3890000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel48.89849.20446.19863.64459.710
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt48.89849.20446.19863.64459.710
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.5022.6512.8333.0143.195
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.5022.6512.8333.0143.195
Kortfristet gæld til nærtstående parter193205295302406
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter1611821811810
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld8807689927581.000
Kortfristet gæld i alt1.2341.1551.4681.2411.406
Passiver i alt52.63453.01050.49967.89964.311

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000

Hent gratis årsrapporter

Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)

CVR-nr 67689313

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)

CVR-nr: 67689313

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)

CVR-nr: 67689313

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger