Proff
Proff
Annonce
Annonce

ZEN INVEST AKTIESELSKAB

CVR-nr26844096
AdresseØster Allé 56, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-100-107-110-103-97
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-100-107-110-103321
Finansielle indtægter8023.2561.9632.52324
Finansielle udgifter-4.196-134-154-132-666
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.8845642.2971.3385.317
Finansielle poster netto-5103.6874.1063.7304.675
Ordinært resultat-6093.5803.9973.6274.996
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6093.5803.9973.6274.996
Skat af årets resultat663-667-375-503-209
Årets resultat532.9133.6223.1244.787

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4.2561.8723.5872.7906.973
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.2561.8723.5872.7906.973
Anlægsaktiver i alt4.2561.8723.5872.7906.973
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.96326067800
Andre tilgodehavender654028221.279
Værdipapirer24.56026.64621.96419.43614.798
Likvide midler2683331152219
Omsætningsaktiver i alt27.44527.23922.78519.48016.096
Status balance31.70129.11126.37222.27023.070
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat23.13123.19418.54615.7788.548
Udbytte590575554
Øvrige reserver1.2021.2022.9372.1406.301
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel24.89224.89622.04018.47315.404
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt24.89224.89622.04018.47315.404
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.4843.8144.2923.7767.666
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2463220200
Varekreditorer00000
Anden gæld79794000
Kortfristet gæld i alt6.8094.2154.3333.7967.666
Passiver i alt31.70129.11126.37222.27023.070

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ZEN INVEST AKTIESELSKAB

CVR-nr 26844096

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ZEN INVEST AKTIESELSKAB

CVR-nr: 26844096

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ZEN INVEST AKTIESELSKAB

CVR-nr: 26844096

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger