Proff
Proff
Annonce

WOUNLUND HOLDING ApS

CVR-nr26659612
AdresseBaldersbækvej 27, 2635 Ishøj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000--
Vareforbrug1211111111
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-12-11-11-11-11
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-12-11-11-11-11
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-61-7-19-21-56
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3762056631.051633
Finansielle poster netto3151986451.030577
Ordinært resultat3031866331.019566
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3031866331.019566
Skat af årets resultat1303613
Årets resultat3161866361.025579

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.0371.9842.0443.0643.667
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.0371.9842.0443.0643.667
Anlægsaktiver i alt2.0371.9842.0443.0643.667
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter5439481.122190207
Andre tilgodehavender8803613
Værdipapirer2950000
Likvide midler20000
Omsætningsaktiver i alt9299481.125196220
Status balance2.9662.9323.1693.2603.887
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.5212.5132.4411.9181.004
Udbytte200114113111108
Øvrige reserver1080000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.9542.7522.6792.1541.237
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.9542.7522.6792.1541.237
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01684781.0952.639
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1111111111
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt111804901.1062.650
Passiver i alt2.9662.9323.1693.2603.887

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WOUNLUND HOLDING ApS

CVR-nr 26659612

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WOUNLUND HOLDING ApS

CVR-nr: 26659612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WOUNLUND HOLDING ApS

CVR-nr: 26659612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger