Proff
Proff
Annonce
Annonce

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr33054238
AdresseHåndværkervej 13, 6600 Vejen

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKK

DKK

DKKDKK
Nettoomsætning--

0

--
Vareforbrug

0

0

6

5

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-8

-7

-6

-5

-5

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-8

-7

-6

-5

-5

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-3

-5

-5

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

317

125

476

-1.453

95

Finansielle poster netto

314

120

471

-1.453

95

Ordinært resultat

307

113

464

-1.458

91

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

307

113

464

-1.458

91

Skat af årets resultat

8

0

-8

0

0

Årets resultat

315

113

456

-1.458

91

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

1.190

877

759

288

1.747

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.190

877

759

288

1.747

Anlægsaktiver i alt

1.190

877

759

288

1.747

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

266

247

383

293

199

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

266

247

383

293

199

Status balance

1.457

1.124

1.142

581

1.947

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

543

541

680

223

550

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

564

251

0

0

1.132

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.232

917

805

348

1.806

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.232

917

805

348

1.806

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

222

204

325

230

137

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

3

3

12

3

3

Kortfristet gæld i alt

225

207

337

233

140

Passiver i alt

1.457

1.124

1.142

581

1.947

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr 33054238

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr: 33054238

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr: 33054238

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger