Proff
Proff
Annonce
Annonce

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr33054238
AdresseHåndværkervej 13, 6600 Vejen

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--0--
Vareforbrug00650
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-8-7-6-5-5
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-8-7-6-5-5
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-3-5-500
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto317125476-1.45395
Finansielle poster netto314120471-1.45395
Ordinært resultat307113464-1.45891
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat307113464-1.45891
Skat af årets resultat80-800
Årets resultat315113456-1.45891

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.1908777592881.747
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.1908777592881.747
Anlægsaktiver i alt1.1908777592881.747
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter266247383293199
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt266247383293199
Status balance1.4571.1241.1425811.947
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat543541680223550
Udbytte00000
Øvrige reserver564251001.132
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2329178053481.806
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2329178053481.806
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter222204325230137
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld331233
Kortfristet gæld i alt225207337233140
Passiver i alt1.4571.1241.1425811.947

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr 33054238

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr: 33054238

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WINUM HOLDING ApS

CVR-nr: 33054238

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger