Proff
Proff
Annonce

WINTEC ApS

CVR-nr26612918
AdresseRisbjergvej 28, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.1313.2022.3712.0522.939
Personaleomkostninger-1.886-2.190-1.931-1.875-2.689
Afskrivninger-96-239-236-241-263
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.149772204-64-14
Finansielle indtægter290000
Finansielle udgifter-40-63-24-41-77
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-11-63-24-41-77
Ordinært resultat1.138709180-105-91
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.138709180-105-91
Skat af årets resultat-253-158-341718
Årets resultat886552146-88-73

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler528289253634740
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt528289253634740
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt528289253634740
Varebeholdninger4597621.1151.6232.116
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3461.8273731.164899
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2211.020805466587
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer1413977
Likvide midler2.9661.9447341819
Omsætningsaktiver i alt5.0055.5663.0373.2783.627
Status balance5.5335.8553.2903.9134.367
Selskabskapital140140140140140
Overført resultat1.0071.3211.3701.8241.912
Udbytte1.20060060000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.3472.0612.1101.9642.052
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.3472.0612.1101.9642.052
Udskudt skat00000
Hensættelse206227694760
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00049127
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00099127
Kortfristet gæld til nærtstående parter0588000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0003741.075
Selskabsskat31804200
Varekreditorer1.8312.202467494501
Anden gæld00602934116
Kortfristet gæld i alt2.9803.5671.1121.8032.128
Passiver i alt5.5335.8553.2903.9134.367

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte34457
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WINTEC ApS

CVR-nr 26612918

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WINTEC ApS

CVR-nr: 26612918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WINTEC ApS

CVR-nr: 26612918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger