Proff
Proff
Annonce

WIHLBORGS A/S

CVR-nr14125043
AdresseMileparken 22 3, 2740 Skovlunde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning439.634399.637413.739355.610364.286
Vareforbrug-44.69183.303-54.72845.09159.732
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste394.943316.334359.012312.323304.554
Personaleomkostninger-50.707-57.794-53.458-48.183-39.846
Afskrivninger4.096-3.7603.820-3.451-1.919
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat340.141254.780301.734260.689262.789
Finansielle indtægter6.0224.2574.63630.92343.578
Finansielle udgifter-194.229-78.025-53.675-56.435-70.082
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-89.402319.154131.627117.036102.621
Finansielle poster netto-277.608245.38682.58891.52476.116
Ordinært resultat62.532500.166384.322352.214338.905
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat62.532500.166384.322352.214338.905
Skat af årets resultat-24.667-100.019-76.698-76.039-68.123
Årets resultat37.865400.147307.623276.175270.782

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger7.298.2027.265.6655.865.8735.449.7965.079.915
Andre anlæg og driftsmidler3.0686.99710.55610.92011.177
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.301.2707.272.6625.876.4295.460.7165.091.092
Kapitalandele204.773188.246130.11388.27597.392
Langfristede tilgodehavender20.35122.74930.12210.59012.674
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt225.124210.995160.23598.865110.066
Anlægsaktiver i alt7.526.3947.483.6576.036.6645.559.5815.201.158
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.3717.1807.7049.05119.897
Tilgodehavender hos nærtstående parter128.36665.99076.73573.68338.617
Andre tilgodehavender42.83235.37612.00826.19443.808
Værdipapirer00000
Likvide midler59.8343053115
Omsætningsaktiver i alt242.883111.94997.426110.093103.137
Status balance7.769.2777.595.6066.134.0905.669.6745.304.295
Selskabskapital73.50073.50073.50073.50073.500
Overført resultat2.249.3472.215.1822.273.1672.007.3821.754.939
Udbytte00000
Øvrige reserver127.403123.70265.57023.7310
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.450.2502.412.3842.412.2372.104.6141.828.439
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.450.2502.412.3842.412.2372.104.6141.828.439
Udskudt skat00000
Hensættelse335.629336.453264.517228.776183.650
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.723.6673.666.1612.742.5042.636.8672.546.555
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter874.227830.247000
Anden langfristet gæld91.56497.38074.68864.08053.045
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.689.4594.593.7872.817.1912.700.9472.599.600
Kortfristet gæld til nærtstående parter00370.144379.878440.248
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter103.574106.803108.216101.08695.971
Kortfristet gæld til banker9225.49141.67624.93937.917
Selskabsskat7.40610.33726.91421.61633.837
Varekreditorer45.17631.27422.66819.98713.024
Anden gæld20.82879.07770.52887.83171.610
Kortfristet gæld i alt293.940252.982640.145635.337692.606
Passiver i alt7.769.2777.595.6066.134.0905.669.6745.304.295

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte79116110108-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WIHLBORGS A/S

CVR-nr 14125043

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WIHLBORGS A/S

CVR-nr: 14125043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WIHLBORGS A/S

CVR-nr: 14125043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger