Proff
Proff
Annonce
Annonce

WIHLBORGS A/S

CVR-nr14125043
AdresseMileparken 22 3, 2740 Skovlunde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning399.637413.739355.610364.286388.457
Vareforbrug83.303-54.72845.09159.73263.855
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste316.334359.012312.323304.554324.602
Personaleomkostninger-57.794-53.458-48.183-39.846-27.278
Afskrivninger-3.7603.820-3.451-1.919-1.116
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat254.780301.734260.689262.789296.208
Finansielle indtægter4.2574.63630.92343.5786
Finansielle udgifter-78.025-53.675-56.435-70.082-86.692
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto319.154131.627117.036102.621225.814
Finansielle poster netto245.38682.58891.52476.116139.128
Ordinært resultat500.166384.322352.214338.905435.335
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat500.166384.322352.214338.905435.335
Skat af årets resultat-100.019-76.698-76.039-68.123-96.139
Årets resultat400.147307.623276.175270.782339.196

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger7.265.6655.865.8735.449.7965.079.9155.667.551
Andre anlæg og driftsmidler6.99710.55610.92011.1773.678
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.272.6625.876.4295.460.7165.091.0925.671.228
Kapitalandele188.246130.11388.27597.3920
Langfristede tilgodehavender22.74930.12210.59012.67414.757
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt210.995160.23598.865110.06614.757
Anlægsaktiver i alt7.483.6576.036.6645.559.5815.201.1585.685.985
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.1807.7049.05119.89713.503
Tilgodehavender hos nærtstående parter65.99076.73573.68338.6170
Andre tilgodehavender35.37612.00826.19443.80812.431
Værdipapirer00000
Likvide midler30531152.030
Omsætningsaktiver i alt111.94997.426110.093103.13730.368
Status balance7.595.6066.134.0905.669.6745.304.2955.716.353
Selskabskapital73.50073.50073.50073.50073.500
Overført resultat2.215.1822.273.1672.007.3821.754.9391.484.157
Udbytte00000
Øvrige reserver123.70265.57023.73100
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.412.3842.412.2372.104.6141.828.4391.557.657
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.412.3842.412.2372.104.6141.828.4391.557.657
Udskudt skat00000
Hensættelse336.453264.517228.776183.650153.013
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.666.1612.742.5042.636.8672.546.5552.911.940
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter830.2470000
Anden langfristet gæld97.38074.68864.08053.04549.612
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.593.7872.817.1912.700.9472.599.6002.961.552
Kortfristet gæld til nærtstående parter0370.144379.878440.248707.335
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter106.803108.216101.08695.971157.675
Kortfristet gæld til banker25.49141.67624.93937.91748.185
Selskabsskat10.33726.91421.61633.83716.251
Varekreditorer31.27422.66819.98713.02419.409
Anden gæld79.07770.52887.83171.61095.276
Kortfristet gæld i alt252.982640.145635.337692.6061.044.131
Passiver i alt7.595.6066.134.0905.669.6745.304.2955.716.353

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte116110108-65
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

WIHLBORGS A/S

CVR-nr 14125043

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

WIHLBORGS A/S

CVR-nr: 14125043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

WIHLBORGS A/S

CVR-nr: 14125043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger