Proff
Proff
Annonce

We Keep Herning ApS

CVR-nr38141503CVRP-nr1021878762
AdresseAkacievej 10A, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.9271.6401.006700495
Personaleomkostninger-1.833-1.481-864-607-481
Afskrivninger-83-55-28-28-23
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1110411366-10
Finansielle indtægter02000
Finansielle udgifter-5-7-2-3-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5-4-2-3-2
Ordinært resultat69911163-12
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat69911163-12
Skat af årets resultat-5-26-28-150
Årets resultat1748447-12

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler22125886114142
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt22125886114142
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1313131313
Finansielle anlægsaktiver i alt1313131313
Anlægsaktiver i alt23427199127155
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1299311112923
Tilgodehavender hos nærtstående parter00527656
Andre tilgodehavender35575190
Værdipapirer00000
Likvide midler183286130370
Omsætningsaktiver i alt35538436925979
Status balance588655467386234
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1000-12
Udbytte07484360
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel511241348638
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt511241348638
Udskudt skat00000
Hensættelse611561
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00214670
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld118145000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt118145214670
Kortfristet gæld til nærtstående parter028000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000018
Selskabsskat101928100
Varekreditorer2056672225
Anden gæld38327121221682
Kortfristet gæld i alt413375308248124
Passiver i alt588655467386234

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte33322
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

We Keep Herning ApS

CVR-nr 38141503

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

We Keep Herning ApS

CVR-nr: 38141503

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

We Keep Herning ApS

CVR-nr: 38141503

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger