Proff
Proff
Annonce

VVS Mester Lemvig - Thyborøn ApS

CVR-nr39895544
AdresseHavnen 12 A, 7620 Lemvig

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

27.09.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.3814.0363.7634.7281.846
Personaleomkostninger-2.981-3.547-3.694-4.006-1.731
Afskrivninger-61-61-57-64-70
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3394281165745
Finansielle indtægter792121
Finansielle udgifter-20-5-4-12-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-133-21-3
Ordinært resultat326431965743
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat326431965743
Skat af årets resultat-81-112-3-153-10
Årets resultat245354750433

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3146607590
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3146607590
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler140187172214237
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt140187172214237
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt172233232289326
Varebeholdninger986874855861499
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.0202.5762.5201.9851.009
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler32503752800
Omsætningsaktiver i alt3.3633.4843.7803.1561.530
Status balance3.5343.7174.0123.4451.857
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.14389854453733
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.19394859458783
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.19394859458783
Udskudt skat00000
Hensættelse1010654
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00006
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00006
Kortfristet gæld til nærtstående parter925771906900905
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01570033
Selskabsskat1723621541570
Varekreditorer6965321.147953425
Anden gæld5399381.206842401
Kortfristet gæld i alt2.3322.7593.4132.8521.764
Passiver i alt3.5343.7174.0123.4451.857

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte780134
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VVS Mester Lemvig - Thyborøn ApS

CVR-nr 39895544

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 27.09.2018 (PDF)

Periode: 27.09.2018 - 30.04.2019

Kreditrapport

VVS Mester Lemvig - Thyborøn ApS

CVR-nr: 39895544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VVS Mester Lemvig - Thyborøn ApS

CVR-nr: 39895544

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger