Proff
Proff
Annonce
Annonce

VRIDSLØSE SOLVARME ApS

CVR-nr21639370
AdresseVridsløsevej 18, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.2141.0021.0901.0701.014
Personaleomkostninger-1.049-1.131-1.039-1.109-1.015
Afskrivninger-11-20-19-16-16
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat155-14932-55-17
Finansielle indtægter13000-1
Finansielle udgifter-21-18-9-6-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8-18-9-6-5
Ordinært resultat147-16723-61-22
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat147-16723-61-22
Skat af årets resultat-3436-6134
Årets resultat113-13117-48-18

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2413333248
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2413333248
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2413333248
Varebeholdninger484711590511496
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser562383443392344
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender59936187327
Værdipapirer00000
Likvide midler645735427742
Omsætningsaktiver i alt1.1701.2551.4681.2841.225
Status balance1.1951.2681.5011.3161.273
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat286173304287335
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel411298429412460
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt411298429412460
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld66065655
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt666565655
Kortfristet gæld til nærtstående parter3685262813443
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer111165458429497
Anden gæld2380267375268
Kortfristet gæld i alt7179041.007839808
Passiver i alt1.1951.2681.5011.3161.273

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte33334
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VRIDSLØSE SOLVARME ApS

CVR-nr 21639370

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

VRIDSLØSE SOLVARME ApS

CVR-nr: 21639370

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VRIDSLØSE SOLVARME ApS

CVR-nr: 21639370

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger