Proff
Proff
Annonce

VOS ApS

CVR-nr32363741
AdresseMasnedøgade 20 1, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste99.13966.53615.83614.64775.122
Personaleomkostninger-57.084-39.994-8.196-20.374-50.457
Afskrivninger-8-38-69-370-412
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat42.04726.5057.571-6.09724.253
Finansielle indtægter3.1463323115
Finansielle udgifter-406-755-837-1.947-2.983
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2.739-723-835-1.944-2.868
Ordinært resultat44.78625.7826.736-8.04121.385
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat44.78625.7826.736-8.04121.385
Skat af årets resultat-12.705-5.672-1.4841.768-4.705
Årets resultat32.08120.1105.252-6.27316.680

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0002899
Immaterielle anlægsaktiver i alt0002899
Grunde og bygninger184583126
Andre anlæg og driftsmidler01251.045
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1947881.171
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver817660647647635
Finansielle anlægsaktiver i alt817660647647635
Anlægsaktiver i alt8186696947631.905
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.8193.1761.4871.81813.994
Tilgodehavender hos nærtstående parter111901650
Andre tilgodehavender6876344894.126707
Værdipapirer00000
Likvide midler97.17546.55940.44741.140119.726
Omsætningsaktiver i alt109.61055.50742.64747.717137.351
Status balance110.42856.17643.34148.480139.256
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat00010.34216.615
Udbytte32.08120.11015.59500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel32.20620.23515.72010.46716.740
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt32.20620.23515.72010.46716.740
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001.992593
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.992593
Kortfristet gæld til nærtstående parter22.11515913.22128.62280.374
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat12.6911.634004.657
Varekreditorer30.83621.76812.9694.56619.412
Anden gæld12.57912.3801.4322.83317.479
Kortfristet gæld i alt78.22135.94127.62236.021121.923
Passiver i alt110.42856.17643.34148.480139.256

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte6950184970
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VOS ApS

CVR-nr 32363741

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VOS ApS

CVR-nr: 32363741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VOS ApS

CVR-nr: 32363741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger