Proff
Proff
Annonce

VOS ApS

CVR-nr32363741
AdresseMasnedøgade 20 1, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste66.53615.83614.64775.12267.355
Personaleomkostninger-39.994-8.196-20.374-50.457-46.960
Afskrivninger-38-69-370-412-272
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat26.5057.571-6.09724.25320.124
Finansielle indtægter332311593
Finansielle udgifter-755-837-1.947-2.983-1.489
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-723-835-1.944-2.868-1.396
Ordinært resultat25.7826.736-8.04121.38518.727
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat25.7826.736-8.04121.38518.727
Skat af årets resultat-5.672-1.4841.768-4.705-4.124
Årets resultat20.1105.252-6.27316.68014.603

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver002899173
Immaterielle anlægsaktiver i alt002899173
Grunde og bygninger84583126178
Andre anlæg og driftsmidler1251.0451.331
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt947881.1711.509
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0000622
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6606476476350
Finansielle anlægsaktiver i alt660647647635622
Anlægsaktiver i alt6696947631.9052.304
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.1761.4871.81813.99413.384
Tilgodehavender hos nærtstående parter119016500
Andre tilgodehavender6344894.1267071.539
Værdipapirer00000
Likvide midler46.55940.44741.140119.72664.989
Omsætningsaktiver i alt55.50742.64747.717137.35180.824
Status balance56.17643.34148.480139.25683.128
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat0010.34216.6150
Udbytte20.11015.5950014.668
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.23515.72010.46716.74014.793
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.23515.72010.46716.74014.793
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.9925930
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001.9925930
Kortfristet gæld til nærtstående parter15913.22128.62280.37427.804
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.634004.6574.167
Varekreditorer21.76812.9694.56619.41212.403
Anden gæld12.3801.4322.83317.47923.961
Kortfristet gæld i alt35.94127.62236.021121.92368.336
Passiver i alt56.17643.34148.480139.25683.128

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5018497058
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VOS ApS

CVR-nr 32363741

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VOS ApS

CVR-nr: 32363741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VOS ApS

CVR-nr: 32363741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger