Proff
Proff
Annonce
Annonce

VORDINGBORG BREMSESHOP ApS

CVR-nr21734500
AdresseKværnvej 3, 4760 Vordingborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

4.589

4.580

4.237

4.224

4.225

Personaleomkostninger

-2.441

-2.381

-2.231

-2.242

-2.210

Afskrivninger

-297

-284

-172

-165

-122

Kapacitetsomkostninger

0

0

-145

0

0

Primært resultat

1.852

1.914

1.689

1.817

1.893

Finansielle indtægter

0

0

0

3

86

Finansielle udgifter

-12

-11

-29

-22

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-3

-3

1

1

0

Finansielle poster netto

-15

-14

-28

-18

85

Ordinært resultat

1.836

1.900

1.661

1.799

1.978

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.836

1.900

1.661

1.799

1.978

Skat af årets resultat

-400

-405

-357

-382

-421

Årets resultat

1.436

1.495

1.304

1.417

1.557

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

1.607

1.668

1.728

1.789

1.850

Andre anlæg og driftsmidler

632

867

908

266

355

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.238

2.535

2.637

2.056

2.205

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

2.238

2.535

2.637

2.056

2.205

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.003

2.128

1.628

1.452

1.566

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

1.472

163

Andre tilgodehavender

51

15

0

6

11

Værdipapirer

0

0

0

0

4.578

Likvide midler

832

496

440

642

502

Omsætningsaktiver i alt

2.946

2.694

2.110

3.611

6.858

Status balance

7.874

8.022

7.174

8.064

11.341

Selskabskapital

200

200

200

200

200

Overført resultat

2.751

2.715

2.220

1.916

3.499

Udbytte

1.400

1.000

1.000

3.000

5.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.351

3.915

3.420

5.116

8.699

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

4.351

3.915

3.420

5.116

8.699

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

15

25

23

3

10

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

369

448

599

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

215

299

236

389

368

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

584

748

835

389

368

Kortfristet gæld til nærtstående parter

176

310

72

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

78

75

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

2.056

2.308

2.191

1.942

1.697

Anden gæld

614

641

633

615

567

Kortfristet gæld i alt

2.923

3.334

2.896

2.556

2.264

Passiver i alt

7.874

8.022

7.174

8.064

11.341

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte

5

4

4

4

4

Hent gratis årsrapporter

VORDINGBORG BREMSESHOP ApS

CVR-nr 21734500

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

VORDINGBORG BREMSESHOP ApS

CVR-nr: 21734500

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VORDINGBORG BREMSESHOP ApS

CVR-nr: 21734500

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger