Proff
Proff
Annonce
Annonce

VOLA A/S

CVR-nr17531328
AdresseLunavej 2, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning364.734364.397324.213316.338326.052
Vareforbrug192.038174.347163.591161.328162.784
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste178.687197.153166.607160.570168.430
Personaleomkostninger-119.225-119.226-112.806-108.655-107.070
Afskrivninger-17.362-16.468-14.168-11.110-10.562
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat42.10061.45939.63340.80550.798
Finansielle indtægter187176255957406
Finansielle udgifter-155-424-310-166-184
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto32-249-55792222
Ordinært resultat42.13161.21039.57841.59751.020
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat42.13161.21039.57841.59751.020
Skat af årets resultat-9.401-13.587-8.818-9.548-11.632
Årets resultat32.73047.62330.76032.04839.388

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver352798344025
Immaterielle anlægsaktiver i alt352798344025
Grunde og bygninger11.9677.9773.6802.8671.761
Andre anlæg og driftsmidler67.17979.58080.71772.06634.412
Øvrige materielle anlægsaktiver12.21000015.567
Materielle anlægsaktiver i alt91.35687.55784.39674.93351.741
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender338411696595601
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt338411696595601
Anlægsaktiver i alt92.04688.76685.43675.52852.367
Varebeholdninger56.02852.91539.45436.78837.168
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser29.82525.74725.58523.39720.556
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.8379.25117.81212.02715.103
Andre tilgodehavender9.2683.56313.5908.8345.759
Værdipapirer00000
Likvide midler26.09130.0279.45217.31415.117
Omsætningsaktiver i alt133.289126.056109.932100.66696.060
Status balance225.335214.822195.368176.194148.427
Selskabskapital3.6003.6003.6003.6003.600
Overført resultat134.447116.717109.09398.33376.285
Udbytte15.00040.00020.00010.00020.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel153.047160.317132.693111.93399.885
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt153.047160.317132.693111.93399.885
Udskudt skat00000
Hensættelse4.8675.2644.1692.7911.174
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0002.0920
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0002.0920
Kortfristet gæld til nærtstående parter16.0271.0096.26011.8200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0795000
Varekreditorer12.7006.48714.56719.65412.547
Anden gæld38.69440.95037.67827.90434.822
Kortfristet gæld i alt67.42249.24258.50659.37847.369
Passiver i alt225.335214.822195.368176.194148.427

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte227225215219217
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VOLA A/S

CVR-nr 17531328

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VOLA A/S

CVR-nr: 17531328

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VOLA A/S

CVR-nr: 17531328

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger