Proff
Proff
Annonce

Vognmandsforretningen Fjellerup & Søn A/S

CVR-nr38619284
AdresseSkovlytoften 32, 2840 Holte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.3483.3833.3282.8213.249
Personaleomkostninger-2.636-2.048-1.870-1.890-2.069
Afskrivninger-856-901-1.370-1.389-1.410
Kapacitetsomkostninger0000-37
Primært resultat1.85643488-458-266
Finansielle indtægter11176411
Finansielle udgifter-65-39-29-41-59
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-54-22-23-37-48
Ordinært resultat1.80141264-496-314
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.80141264-496-314
Skat af årets resultat-434-52-28113177
Årets resultat1.36736137-382-138

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill360480600720840
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt360480600720840
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4.0804.4792.4503.7004.969
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.0804.4792.4503.7004.969
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4.4404.9593.0504.4205.809
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser554465710591360
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1292281.228351135
Værdipapirer00000
Likvide midler3.2611.9941.1321.6871.979
Omsætningsaktiver i alt4.0732.7993.1862.6932.756
Status balance8.5137.7586.2367.1138.565
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat4.8813.6363.3933.4713.966
Udbytte122118114113111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.5034.2544.0084.0844.577
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.5034.2544.0084.0844.577
Udskudt skat00000
Hensættelse474453419558682
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.3281.6944301.1261.753
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.3281.6944301.1261.753
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6304600
Varekreditorer250266217186136
Anden gæld8951.0911.1161.1591.417
Kortfristet gæld i alt1.2091.3571.3791.3451.553
Passiver i alt8.5137.7586.2367.1138.565

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte33333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vognmandsforretningen Fjellerup & Søn A/S

CVR-nr 38619284

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vognmandsforretningen Fjellerup & Søn A/S

CVR-nr: 38619284

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vognmandsforretningen Fjellerup & Søn A/S

CVR-nr: 38619284

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger