Proff
Proff

Vognmandsfirmaet Ejvind Hviid A/S

CVR-nr32273777
AdresseSkolevej 4, 7130 Juelsminde

National og international transport - din partner siden 1988
I dag beskæftiger firmaet sig hovedsageligt med distribution af dagligvarer - frost, køl og tørvarer i egne og indlejede trailere samt indlejede vognmænd.

​Firmaet beskæftigere sig endvidere med særtransport af lang,tunge og oftest meget komplicerede emnere emner.

​Firmaet beskæftiger pt. 27 chauffører + 3 kontor medarbejdere og er organiseret gennem DI - herunder ATL, og 3F.

​Firmaet er herudover medlem af ITD og FDE og assioceret medlem af DTL.​​​​​​​​​

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste19.39919.82619.13319.19117.766
Personaleomkostninger-13.934-14.117-14.397-14.303-13.296
Afskrivninger-3.975-4.236-3.578-3.807-3.521
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.4901.4731.1581.081950
Finansielle indtægter11132
Finansielle udgifter-579-296-287-357-416
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto004012
Finansielle poster netto-578-295-282-354-402
Ordinært resultat9121.177876727548
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9121.177876727548
Skat af årets resultat-213-261-197-165-120
Årets resultat698917678562428

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger502654557215145
Andre anlæg og driftsmidler15.44116.68913.18612.99113.832
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt15.94417.34313.74313.20713.977
Kapitalandele0008181
Langfristede tilgodehavender24364900
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.040590590665636
Finansielle anlægsaktiver i alt1.063626639746717
Anlægsaktiver i alt17.00717.97014.38213.95314.694
Varebeholdninger438212451211
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.7844.2124.6973.6943.650
Tilgodehavender hos nærtstående parter0019700
Andre tilgodehavender1501500
Værdipapirer00000
Likvide midler3.6482.6982.3005.6361.875
Omsætningsaktiver i alt9.1057.5807.8349.9656.423
Status balance26.11225.55022.21623.91821.118
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat4.5004.5004.5004.4214.359
Udbytte6989176005000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.6985.9175.6005.4214.859
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.6985.9175.6005.4214.859
Udskudt skat00000
Hensættelse658606388193246
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker003675109
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.7389.7337.2448.4238.901
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.7389.7337.2818.4989.010
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.371231010290
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1604302180
Varekreditorer2.2802.1301.6831.2221.002
Anden gæld5.2056.8917.2658.3565.710
Kortfristet gæld i alt9.0179.2958.9489.8057.001
Passiver i alt26.11225.55022.21623.91821.118

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2627292827
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vognmandsfirmaet Ejvind Hviid A/S

CVR-nr 32273777

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vognmandsfirmaet Ejvind Hviid A/S

CVR-nr: 32273777

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7041460

Firmaets links


Certificeringer

Medlem af ITD og FDE og associeret medlem af DTL
Medlem af ITD og FDE og associeret medlem af DTL
Vi støtter Fit & Sund cykling
Vi støtter Fit & Sund cykling
Højeste kreditværdighed
Højeste kreditværdighed

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Vognmandsfirmaet Ejvind Hviid A/S

CVR-nr: 32273777

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger