Proff
Proff
Annonce

Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S

CVR-nr32271138CVRP-nr1015348654
AdresseAlgade 70, 6780 Skærbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste34.83038.74935.09634.94530.811
Personaleomkostninger-24.820-25.565-23.302-21.200-18.777
Afskrivninger-8.710-8.508-7.114-5.494-4.767
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3004.6764.6808.2517.266
Finansielle indtægter131122192017
Finansielle udgifter-792-1.021-876-945-1.118
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-661-899-856-925-1.102
Ordinært resultat6383.7773.8247.3256.164
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6383.7773.8247.3256.164
Skat af årets resultat-146-836-847-1.629-1.358
Årets resultat4922.9412.9775.6964.807

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger448488528540485
Andre anlæg og driftsmidler30.47535.02833.83629.68123.500
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt30.92335.51634.36430.22123.985
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3030000
Finansielle anlægsaktiver i alt3030000
Anlægsaktiver i alt30.95335.54634.36430.22123.985
Varebeholdninger1.5501.228000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.23618.98718.05119.35615.039
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.1602.4521.88611344
Andre tilgodehavender00303030
Værdipapirer00000
Likvide midler2.1126042.3301.0373.311
Omsætningsaktiver i alt22.05923.27123.12221.25919.378
Status balance53.01258.81757.48651.48043.364
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat23.22522.73321.29118.71413.418
Udbytte01.500400400400
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.72524.73322.19119.61414.318
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.72524.73322.19119.61414.318
Udskudt skat00000
Hensættelse9051.0361.140990730
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker14.58717.70117.85417.30814.094
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00301930
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt14.58717.70118.15517.40114.094
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.2610000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.0655.3224.8673.9772.749
Selskabsskat2779406971.3691.078
Varekreditorer6.0316.4876.9944.9708.960
Anden gæld1.1602.5993.4413.1601.435
Kortfristet gæld i alt13.79515.34815.99913.47514.221
Passiver i alt53.01258.81757.48651.48043.364

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6060545451
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S

CVR-nr 32271138

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S

CVR-nr: 32271138

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S

CVR-nr: 32271138

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger