Proff
Proff
Annonce
Annonce

VOGNMAND KNUD GADE A/S

CVR-nr14257233
AdresseEnglandsvej 3, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste45.14144.94237.97232.04928.435
Personaleomkostninger-28.485-27.699-22.035-18.032-16.086
Afskrivninger-8.328-9.351-8.655-8.065-7.171
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.3297.8927.2835.9535.178
Finansielle indtægter32121711910955
Finansielle udgifter-247-55-102-48-123
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto741621861-68
Ordinært resultat8.4038.0547.3006.0135.110
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.4038.0547.3006.0135.110
Skat af årets resultat-1.869-1.725-1.566-1.333-1.138
Årets resultat6.5346.3295.7344.6803.972

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.10286845500
Andre anlæg og driftsmidler23.50022.53022.20323.93519.990
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt24.60323.39822.65823.93519.990
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt24.60323.39822.65923.93519.990
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.33913.33013.7838.2417.151
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.4436.6593.45200
Andre tilgodehavender4.598476142137105
Værdipapirer00000
Likvide midler19.2026.9024.94611.79710.168
Omsætningsaktiver i alt38.28427.91022.55620.45317.814
Status balance62.88851.30845.21444.38837.804
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat36.44929.91427.58525.85125.172
Udbytte04.0004.0004.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel36.94934.41432.08530.35125.672
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt36.94934.41432.08530.35125.672
Udskudt skat00000
Hensættelse-044381493
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld7.301001.2450
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.301001.2450
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.3603286862.714
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.6092.0841.8881.4151.119
Varekreditorer4.2783.2813.0232.5781.926
Anden gæld11.75110.1697.8457.7325.880
Kortfristet gæld i alt18.63816.89413.08512.41011.639
Passiver i alt62.88851.30845.21444.38837.804

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte3839353029
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VOGNMAND KNUD GADE A/S

CVR-nr 14257233

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

VOGNMAND KNUD GADE A/S

CVR-nr: 14257233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VOGNMAND KNUD GADE A/S

CVR-nr: 14257233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger