Proff
Proff

VM Glas

CVR-nr39943565CVRP-nr1024086824
AdresseKorsholm Alle 10, 5500 Middelfart

Vores historie
• VM Glas stammer helt tilbage fra den 1. december 1949, hvor Yrsa og Vagn Møller flyttede fra Fredericia til Nr. Åby, hvor de startede en glarmesterforretning i Østergade 4. Opgaverne var i starten fokuserede omkring indramning af billeder, glasreparation, nybygning og vinduespolering.

Blev hurtigt kendt – og voksede
• Virksomheden blev kendt i Nr. Åby og Ejby, hvor kundekredsen voksede, og efter 10 år flyttede virksomheden til Vibyvej 6. Efter kun fem år på den adresse blev lokalerne for trange, og virksomheden flyttede allerede igen til den nye adresse på Østergade 25 – midt i hovedgaden i Nr. Åby.

Et større værksted blev bygget, og sønnen Jes kom i glarmesterlære. Det var også på adresse midt i Nr. Åby, at Vagn Møller påbegyndte produktionen af termoruder.

Generationsskifte
• I 1986 overtog Jes Møller forretningen, men både Yrsa og Vagn Møller arbejdede videre i virksomheden. Allerede halvandet år efter generationsskiftet overtog VM Glas en glarmesterforretning i Middelfart, som i øvrigt havde tilhørt Jes Møllers onkel Villy Møller.

Samme gamle dyder og kerneområder
Opgaverne er hos VM Glas stadig alle former glarmesterarbejde, herunder glasreparationer, vinduespolering – termoruder som nu også omfatter de nye energiruder – samt levering og montering af vinduer og døre. Dertil har vi en værkstedsbutik, hvor vi udfører indramning af billeder, spejle og alle former for glas/acryl.

Ønsker du at vide mere om VM Glas’ Historie, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte VM Glas på telefon 64 41 07 53, eller via mail; vmglas@mail.dk

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

12.10.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste29.73023.89425.54731.61031.715
Personaleomkostninger-20.672-18.015-19.948-28.329-28.709
Afskrivninger-859-850-958-814-787
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.1995.0304.6412.4662.218
Finansielle indtægter059064177
Finansielle udgifter-217-191-107-93-149
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-217-132-107-2828
Ordinært resultat7.9814.8984.5342.4382.247
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.9814.8984.5342.4382.247
Skat af årets resultat-1.772-1.136-1.006-554-514
Årets resultat6.2093.7613.5291.8831.733

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0200440680920
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0200440680920
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.0281.4141.7331.9321.780
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.0281.4141.7331.9321.780
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver144144000
Finansielle anlægsaktiver i alt144144000
Anlægsaktiver i alt1.1721.7582.1732.6122.700
Varebeholdninger5050505050
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.16012.9617.8498.78111.043
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.20301.391452
Andre tilgodehavender1.082596190350562
Værdipapirer00000
Likvide midler8.8065451.4414.2619
Omsætningsaktiver i alt17.58315.8389.89415.30212.594
Status balance18.75517.59612.06717.91515.294
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat6.7664.3074.0452.3161.733
Udbytte3.7500000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.2664.8074.5452.8162.233
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.2664.8074.5452.8162.233
Udskudt skat00000
Hensættelse2.4271.7351.3351.155914
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0002.9311.065
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0002.9311.065
Kortfristet gæld til nærtstående parter9378439765430
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker14000215
Selskabsskat1.0817368263130
Varekreditorer5.7198.1622.4855.9516.067
Anden gæld1.3121.3131.9004.2054.800
Kortfristet gæld i alt9.06211.0546.18711.01211.082
Passiver i alt18.75517.59612.06717.91515.294

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte4241456360
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VM Glas

CVR-nr 39943565

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 12.10.2018 (PDF)

Periode: 12.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

VM Glas

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7044779

Firmaets links


Certificeringer

• Glarmesterlauget garanti
• Glarmesterlauget garanti

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 15:00
Torsdag
7:00 - 15:00
Fredag
7:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

VM Glas

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger