Proff
Proff

VM Glas

CVR-nr39943565CVRP-nr1024086824
AdresseKorsholm Alle 10, 5500 Middelfart

Vores historie
• VM Glas stammer helt tilbage fra den 1. december 1949, hvor Yrsa og Vagn Møller flyttede fra Fredericia til Nr. Åby, hvor de startede en glarmesterforretning i Østergade 4. Opgaverne var i starten fokuserede omkring indramning af billeder, glasreparation, nybygning og vinduespolering.

Blev hurtigt kendt – og voksede
• Virksomheden blev kendt i Nr. Åby og Ejby, hvor kundekredsen voksede, og efter 10 år flyttede virksomheden til Vibyvej 6. Efter kun fem år på den adresse blev lokalerne for trange, og virksomheden flyttede allerede igen til den nye adresse på Østergade 25 – midt i hovedgaden i Nr. Åby.

Et større værksted blev bygget, og sønnen Jes kom i glarmesterlære. Det var også på adresse midt i Nr. Åby, at Vagn Møller påbegyndte produktionen af termoruder.

Generationsskifte
• I 1986 overtog Jes Møller forretningen, men både Yrsa og Vagn Møller arbejdede videre i virksomheden. Allerede halvandet år efter generationsskiftet overtog VM Glas en glarmesterforretning i Middelfart, som i øvrigt havde tilhørt Jes Møllers onkel Villy Møller.

Samme gamle dyder og kerneområder
Opgaverne er hos VM Glas stadig alle former glarmesterarbejde, herunder glasreparationer, vinduespolering – termoruder som nu også omfatter de nye energiruder – samt levering og montering af vinduer og døre. Dertil har vi en værkstedsbutik, hvor vi udfører indramning af billeder, spejle og alle former for glas/acryl.

Ønsker du at vide mere om VM Glas’ Historie, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte VM Glas på telefon 64 41 07 53, eller via mail; vmglas@mail.dk

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

12.10.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug

0

0

0

0

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste

23.894

25.547

31.610

31.715

Personaleomkostninger

-18.015

-19.948

-28.329

-28.709

Afskrivninger

-850

-958

-814

-787

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

5.030

4.641

2.466

2.218

Finansielle indtægter

59

0

64

177

Finansielle udgifter

-191

-107

-93

-149

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-132

-107

-28

28

Ordinært resultat

4.898

4.534

2.438

2.247

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

4.898

4.534

2.438

2.247

Skat af årets resultat

-1.136

-1.006

-554

-514

Årets resultat

3.761

3.529

1.883

1.733

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

200

440

680

920

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

200

440

680

920

Grunde og bygninger

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

1.414

1.733

1.932

1.780

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.414

1.733

1.932

1.780

Kapitalandele

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

144

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

144

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

1.758

2.173

2.612

2.700

Varebeholdninger

50

50

50

50

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

12.961

7.849

8.781

11.043

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.203

0

1.391

452

Andre tilgodehavender

596

190

350

562

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

545

1.441

4.261

9

Omsætningsaktiver i alt

15.838

9.894

15.302

12.594

Status balance

17.596

12.067

17.915

15.294

Selskabskapital

500

500

500

500

Overført resultat

4.307

4.045

2.316

1.733

Udbytte

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.807

4.545

2.816

2.233

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

4.807

4.545

2.816

2.233

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse

1.735

1.335

1.155

914

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

2.931

1.065

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

2.931

1.065

Kortfristet gæld til nærtstående parter

843

976

543

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

215

Selskabsskat

736

826

313

0

Varekreditorer

8.162

2.485

5.951

6.067

Anden gæld

1.313

1.900

4.205

4.800

Kortfristet gæld i alt

11.054

6.187

11.012

11.082

Passiver i alt

17.596

12.067

17.915

15.294

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte

41

45

63

60

Hent gratis årsrapporter

VM Glas

CVR-nr 39943565

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 12.10.2018 (PDF)

Periode: 12.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

VM Glas

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7044779

Firmaets links


Certificeringer

• Glarmesterlauget garanti
• Glarmesterlauget garanti

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 15:00
Torsdag
7:00 - 15:00
Fredag
7:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

VM Glas

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger