Proff
Proff
Annonce
Annonce

VK TOTALSERVICE ApS

CVR-nr34719292
AdressePilemøllevej 6-8, 2635 Ishøj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.29818.14325.93713.15410.918
Personaleomkostninger-3.897-14.529-16.374-10.862-9.756
Afskrivninger-113-184-143-207-225
Kapacitetsomkostninger00-8600-86
Primært resultat9.2873.4308.5602.085851
Finansielle indtægter0-770100
Finansielle udgifter-403-890-1.846-379-116
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-403-967-1.846-369-116
Ordinært resultat8.8852.4626.7141.716734
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.8852.4626.7141.716734
Skat af årets resultat-2.010-637-1.495-401-221
Årets resultat6.8751.8255.2191.315513

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.0003.7563.80000
Andre anlæg og driftsmidler586513278396756
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.5864.2694.078396756
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0000557
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver39227716813847
Finansielle anlægsaktiver i alt392277168138603
Anlægsaktiver i alt1.9784.5464.2465351.359
Varebeholdninger7.7504.5005.0005.050135
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.7145.57913.8974.1583.922
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.8221.4618551970
Andre tilgodehavender1991.9309271.310499
Værdipapirer00000
Likvide midler1.3138.1636.1671.2181.227
Omsætningsaktiver i alt30.25922.08627.15412.0705.892
Status balance32.23726.63231.40012.6047.251
Selskabskapital8080808080
Overført resultat13.8047.9297.1032.8841.570
Udbytte1.0001.0001.00001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.8849.0098.1832.9642.650
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.8849.0098.1832.9642.650
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6470000
Langfristet gæld til banker068710.8423.9210
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.0831.0833350
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.4801.77011.9254.2560
Kortfristet gæld til nærtstående parter09800
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker10003400
Selskabsskat1.9946361.564546237
Varekreditorer10.3217.4392.7631.9611.677
Anden gæld357.7706.9562.5372.688
Kortfristet gæld i alt14.87415.85411.2925.3844.602
Passiver i alt32.23726.63231.40012.6047.251

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte635483168
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VK TOTALSERVICE ApS

CVR-nr 34719292

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VK TOTALSERVICE ApS

CVR-nr: 34719292

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VK TOTALSERVICE ApS

CVR-nr: 34719292

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger