Proff
Proff
Annonce
Annonce

Vivaldi Gruppen A/S

CVR-nr27231802
AdresseSorøvej 82, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning288.818162.195---
Vareforbrug169.624121.788000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste120.82891.983112.516118.034108.705
Personaleomkostninger-113.113-90.131-91.076-92.219-83.896
Afskrivninger-17.532-15.918-13.847-12.867-10.150
Kapacitetsomkostninger-3.315-3.405-2.939-2.808-2.433
Primært resultat-13.133-17.4724.58810.14012.226
Finansielle indtægter168211657624698
Finansielle udgifter-3.861-3.094-2.666-1.821-1.129
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.693-2.883-2.008-1.197-431
Ordinært resultat-16.826-20.3552.5808.94311.795
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-16.826-20.3552.5808.94311.795
Skat af årets resultat3.6794.489-563-1.965-2.601
Årets resultat-13.147-15.8662.0166.9779.194

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill14.11915.05215.98216.4877.494
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt14.11915.05215.98216.4877.494
Grunde og bygninger81.21977.95981.99760.81256.191
Andre anlæg og driftsmidler12.36412.75215.69516.48015.633
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt93.58390.71197.69377.29271.824
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.0043.8523.8143.6473.617
Finansielle anlægsaktiver i alt4.0043.8523.8143.6473.617
Anlægsaktiver i alt111.706109.615117.48997.42582.935
Varebeholdninger8.1973.4523.1062.2412.036
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.3046.5384.3944.8614.004
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.4784.04910.11610.0648.390
Andre tilgodehavender9.25027.89519.7198661.147
Værdipapirer2119121421
Likvide midler3.0462.7972.4444.2992.878
Omsætningsaktiver i alt35.29646.67541.30524.48020.033
Status balance147.002156.291158.794121.905102.969
Selskabskapital1.0111.0111.0001.0001.000
Overført resultat23.79036.93752.23850.22146.744
Udbytte0003.5004.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel24.80137.94853.23854.72152.244
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt24.80137.94853.23854.72152.244
Udskudt skat00000
Hensættelse-02.2422.0411.900
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter033.29831.31500
Langfristet gæld til banker38.3310010.5494.000
Langfristet gæld til nærtstående parter0036300
Anden langfristet gæld7.5832.8567211.8242.034
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)6.7690000
Langfristet gæld i alt52.68336.15432.39812.3736.034
Kortfristet gæld til nærtstående parter1587946700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker26.83220.83320.96821.85113.173
Selskabsskat001.8242.0341.506
Varekreditorer25.52737.09831.43223.54723.928
Anden gæld17.00223.46316.6255.3384.184
Kortfristet gæld i alt69.51882.18970.91652.76942.791
Passiver i alt147.002156.291158.794121.905102.969

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte398277279254250
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vivaldi Gruppen A/S

CVR-nr 27231802

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Vivaldi Gruppen A/S

CVR-nr: 27231802

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Vivaldi Gruppen A/S

CVR-nr: 27231802

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger