Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

VIP Construction ApS

CVR-nr37752398
AdresseFrederiksborgvej 129 C, 4000 Roskilde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-06
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.70533.19517.356-2.683-5
Personaleomkostninger-9.409-9.678-7.621-1.2770
Afskrivninger-468-468-9800
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6.17223.0508.295-3.960-5
Finansielle indtægter11513000
Finansielle udgifter-3.855-166-57-750
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-5096500
Finansielle poster netto-3.740-6628-750
Ordinært resultat-9.91222.3888.303-4.035-5
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-9.91222.3888.303-4.035-5
Skat af årets resultat619-5.294-1.8494300
Årets resultat-9.29417.0946.454-3.605-5

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.3071.7752.24300
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.3071.7752.24300
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender180125000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver25025250
Finansielle anlægsaktiver i alt22.30512525250
Anlægsaktiver i alt23.6121.9002.267250
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.00023.3671.7231.4350
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.0592.0899.06300
Andre tilgodehavender2.2413.7402.2582.2980
Værdipapirer00000
Likvide midler09.9583.7062160
Omsætningsaktiver i alt14.34339.19716.79319.2810
Status balance37.95541.09719.06019.3060
Selskabskapital404040400
Overført resultat10.64419.9382.844-3.610-5
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.68419.9782.884-3.570-5
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.68419.9782.884-3.570-5
Udskudt skat00000
Hensættelse069107--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker7070000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.150254019.7100
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.857254019.7100
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.3852.97093800
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.792333000
Selskabsskat5.2576.6431.31200
Varekreditorer2.1791446.6061950
Anden gæld10.80110.7067.2142.9715
Kortfristet gæld i alt24.41320.79716.0693.1665
Passiver i alt37.95541.09719.06019.3060

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-06
Antal ansatte16202410-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VIP Construction ApS

CVR-nr 37752398

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

VIP Construction ApS

CVR-nr: 37752398

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VIP Construction ApS

CVR-nr: 37752398

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger