Proff
Proff
Annonce
Annonce

VIMINCO A/S

CVR-nr12245742
AdresseLodshusvej 11, 4230 Skælskør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste18.88640.95640.55031.38438.193
Personaleomkostninger-113.308-64.482-55.303-51.746-46.715
Afskrivninger-6.475-14.520-6.025-4.885-3.938
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-100.897-38.046-20.778-25.247-12.460
Finansielle indtægter01632610
Finansielle udgifter-3.448-1.951-1.077-1.052-797
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.448-1.935-1.045-991-797
Ordinært resultat-104.345-39.981-21.823-26.238-13.257
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-104.345-39.981-21.823-26.238-13.257
Skat af årets resultat22.6098.7344.7975.7672.928
Årets resultat-81.736-31.247-17.026-20.471-10.329

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger14.59918.42519.13218.90514.709
Andre anlæg og driftsmidler10.44820.68829.46226.38217.720
Øvrige materielle anlægsaktiver7.9196.7542.3364.51015.273
Materielle anlægsaktiver i alt32.96645.86750.93049.79747.702
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt32.96645.86750.93049.79747.702
Varebeholdninger31.91033.65832.51423.70119.997
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.4776.4466.4408.2693.944
Tilgodehavender hos nærtstående parter27.7419.0685.5676.7143.421
Andre tilgodehavender24.3312.14735501
Værdipapirer00000
Likvide midler3000019
Omsætningsaktiver i alt86.02352.12645.40839.15027.606
Status balance118.98997.99396.33888.94775.308
Selskabskapital1.1001.1001.1001.1001.000
Overført resultat17.05623.79210.0397.0617.632
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel18.15624.89211.1398.1618.632
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt18.15624.89211.1398.1618.632
Udskudt skat00000
Hensættelse09612.4261.9431.145
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.1221.4671.8132.1622.510
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld004.8481.7250
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.1221.4676.6613.8872.510
Kortfristet gæld til nærtstående parter58.20553.47161.48360.75050.391
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1137270
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.4685.7392.9045.4462.980
Anden gæld36.02711.46011.7188.7339.650
Kortfristet gæld i alt99.71170.67376.11274.95663.021
Passiver i alt118.98997.99396.33888.94775.308

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte110117104105101
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VIMINCO A/S

CVR-nr 12245742

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VIMINCO A/S

CVR-nr: 12245742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VIMINCO A/S

CVR-nr: 12245742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger