Proff
Proff
Annonce
Annonce

Vikingbus Holding A/S

CVR-nr39857278
AdresseKanalholmen 1, 2650 Hvidovre

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

11.09.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0---
Vareforbrug082116810
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-251-82-116--
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-251-82-116-8-10
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-2-7-4-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0500-455-15-60
Finansielle poster netto-1493-459-18-60
Ordinært resultat-252411-575-26-40
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-252411-575-26-40
Skat af årets resultat750000
Årets resultat-177411-575-26-40

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele226.466223.466000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt226.466223.4660455470
Anlægsaktiver i alt226.466223.4660455470
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter14.20118.450000
Andre tilgodehavender750000
Værdipapirer00000
Likvide midler03000
Omsætningsaktiver i alt14.27618.453000
Status balance240.742241.9190455470
Selskabskapital23.68323.683500500500
Overført resultat217.037218.214-640-66-40
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel240.720241.897-140434460
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt240.720241.897-140434460
Udskudt skat00000
Hensættelse-0---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0060120
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00001
Selskabsskat00000
Varekreditorer0228099
Anden gæld230000
Kortfristet gæld i alt23221412110
Passiver i alt240.742241.9190455470

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00-0-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vikingbus Holding A/S

CVR-nr 39857278

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 11.09.2018 (PDF)

Periode: 11.09.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vikingbus Holding A/S

CVR-nr: 39857278

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vikingbus Holding A/S

CVR-nr: 39857278

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger