Proff
Proff
Annonce
Annonce

Vikingbus Gruppen A/S

CVR-nr39858266
AdresseKanalholmen 1, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

11.09.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug009.540830
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-8.832-18.201-9.540--
Personaleomkostninger-5.284-623000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger0-2.682000
Primært resultat-14.116-21.506-9.540-8-30
Finansielle indtægter2800000
Finansielle udgifter-1.534-5420-70
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.254-5420-70
Ordinært resultat-15.386-22.048-9.540-15-30
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-15.386-22.048-9.540-15-30
Skat af årets resultat3.5953.851000
Årets resultat-11.792-18.197-9.540-15-30

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.1390000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.1390000
Kapitalandele256.752249.004000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt256.752249.004000
Anlægsaktiver i alt257.890249.004000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter24.1874.323000
Andre tilgodehavender7.44610.3382.12900
Værdipapirer00000
Likvide midler00700464499
Omsætningsaktiver i alt31.63314.6712.829464499
Status balance289.523263.6762.829464499
Selskabskapital13.57013.570500500500
Overført resultat183.323192.114-9.585-45-30
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel196.893205.684-9.085455470
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt196.893205.684-9.085455470
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker40.0000000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt40.0000000
Kortfristet gæld til nærtstående parter42.92918.56211.00900
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker09.376000
Selskabsskat00000
Varekreditorer6.120777904929
Anden gæld3.58129.276000
Kortfristet gæld i alt52.63057.99111.913929
Passiver i alt289.523263.6762.829464499

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte51-0-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vikingbus Gruppen A/S

CVR-nr 39858266

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 11.09.2018 (PDF)

Periode: 11.09.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vikingbus Gruppen A/S

CVR-nr: 39858266

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vikingbus Gruppen A/S

CVR-nr: 39858266

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger