Proff
Proff
Annonce
Annonce

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr15016213
AdresseSædding Ringvej 13, 6710 Esbjerg V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.507.2871.331.9931.227.3641.300.3641.125.160
Vareforbrug1.090.655935.144905.0011.006.200805.361
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste421.565396.849340.654359.839302.285
Personaleomkostninger-225.838-209.981-217.389-215.611-192.126
Afskrivninger-99.908-109.044-96.253-77.713-64.455
Kapacitetsomkostninger-4.5380000
Primært resultat91.28177.82427.01266.51545.704
Finansielle indtægter9.2513.8325.8609.7864.909
Finansielle udgifter-12.911-11.035-13.920-7.772-4.640
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto185.010154.290116.822107.17677.191
Finansielle poster netto181.350147.087108.762109.19077.460
Ordinært resultat272.631224.911135.774175.705123.164
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat272.631224.911135.774175.705123.164
Skat af årets resultat-22.722-19.154-5.058-9.652-12.154
Årets resultat249.909205.757130.716166.053111.010

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill20.37524.2582.1102.3952.680
Øvrige immaterielle anlægsaktiver47.89656.09654.75747.42038.624
Immaterielle anlægsaktiver i alt68.27180.35456.86749.81541.304
Grunde og bygninger122.949116.910110.264103.647105.150
Andre anlæg og driftsmidler342.723319.059344.393328.910233.140
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt465.672435.969454.657432.557338.290
Kapitalandele1.117.1521.017.120959.652921.850663.659
Langfristede tilgodehavender27.73931.52527.52650.81860.679
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.144.8911.048.645987.178972.668724.338
Anlægsaktiver i alt1.678.8341.564.9681.498.7021.455.0401.103.932
Varebeholdninger216.013189.192126.244160.537139.263
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser71.50080.69448.20170.96845.376
Tilgodehavender hos nærtstående parter260.736130.402230.464399.249377.665
Andre tilgodehavender154.33392.72292.19788.39190.670
Værdipapirer00000
Likvide midler8.46814.93743.6071.02821.872
Omsætningsaktiver i alt726.470522.436553.760724.424682.771
Status balance2.405.3042.087.4042.052.4622.179.4641.786.703
Selskabskapital497.664248.832248.832248.832248.832
Overført resultat306.183513.593468.383482.087491.439
Udbytte175.000150.00080.000110.00084.603
Øvrige reserver366.245315.187281.119272.351188.266
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.345.0921.227.6121.078.3341.113.2701.013.140
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.345.0921.227.6121.078.3341.113.2701.013.140
Udskudt skat00000
Hensættelse97.41283.22974.51876.31284.220
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter45.52548.72952.47342.93545.944
Langfristet gæld til banker387.813300.714372.935266.648440.593
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0020.16800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt433.338349.443445.576309.583486.537
Kortfristet gæld til nærtstående parter58.91848.838101.590103.04620.609
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker135.88391.16533.592296.31913.143
Selskabsskat6.19010.6312.74006.936
Varekreditorer154.707153.918110.277117.18384.564
Anden gæld173.764122.568205.835163.75177.554
Kortfristet gæld i alt529.462427.120454.034680.299202.806
Passiver i alt2.405.3042.087.4042.052.4622.179.4641.786.703

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte380376390381360

Hent gratis årsrapporter

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr 15016213

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr: 15016213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr: 15016213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger