Proff
Proff
Annonce
Annonce

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr15016213
AdresseSædding Ringvej 13, 6710 Esbjerg V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.507.287

1.331.993

1.227.364

1.300.364

1.125.160

Vareforbrug

1.090.655

935.144

905.001

1.006.200

805.361

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

421.565

396.849

340.654

359.839

302.285

Personaleomkostninger

-225.838

-209.981

-217.389

-215.611

-192.126

Afskrivninger

-99.908

-109.044

-96.253

-77.713

-64.455

Kapacitetsomkostninger

-4.538

0

0

0

0

Primært resultat

91.281

77.824

27.012

66.515

45.704

Finansielle indtægter

9.251

3.832

5.860

9.786

4.909

Finansielle udgifter

-12.911

-11.035

-13.920

-7.772

-4.640

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

185.010

154.290

116.822

107.176

77.191

Finansielle poster netto

181.350

147.087

108.762

109.190

77.460

Ordinært resultat

272.631

224.911

135.774

175.705

123.164

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

272.631

224.911

135.774

175.705

123.164

Skat af årets resultat

-22.722

-19.154

-5.058

-9.652

-12.154

Årets resultat

249.909

205.757

130.716

166.053

111.010

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

20.375

24.258

2.110

2.395

2.680

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

47.896

56.096

54.757

47.420

38.624

Immaterielle anlægsaktiver i alt

68.271

80.354

56.867

49.815

41.304

Grunde og bygninger

122.949

116.910

110.264

103.647

105.150

Andre anlæg og driftsmidler

342.723

319.059

344.393

328.910

233.140

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

465.672

435.969

454.657

432.557

338.290

Kapitalandele

1.117.152

1.017.120

959.652

921.850

663.659

Langfristede tilgodehavender

27.739

31.525

27.526

50.818

60.679

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.144.891

1.048.645

987.178

972.668

724.338

Anlægsaktiver i alt

1.678.834

1.564.968

1.498.702

1.455.040

1.103.932

Varebeholdninger

216.013

189.192

126.244

160.537

139.263

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

71.500

80.694

48.201

70.968

45.376

Tilgodehavender hos nærtstående parter

260.736

130.402

230.464

399.249

377.665

Andre tilgodehavender

154.333

92.722

92.197

88.391

90.670

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

8.468

14.937

43.607

1.028

21.872

Omsætningsaktiver i alt

726.470

522.436

553.760

724.424

682.771

Status balance

2.405.304

2.087.404

2.052.462

2.179.464

1.786.703

Selskabskapital

497.664

248.832

248.832

248.832

248.832

Overført resultat

306.183

513.593

468.383

482.087

491.439

Udbytte

175.000

150.000

80.000

110.000

84.603

Øvrige reserver

366.245

315.187

281.119

272.351

188.266

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.345.092

1.227.612

1.078.334

1.113.270

1.013.140

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.345.092

1.227.612

1.078.334

1.113.270

1.013.140

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

97.412

83.229

74.518

76.312

84.220

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

45.525

48.729

52.473

42.935

45.944

Langfristet gæld til banker

387.813

300.714

372.935

266.648

440.593

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

20.168

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

433.338

349.443

445.576

309.583

486.537

Kortfristet gæld til nærtstående parter

58.918

48.838

101.590

103.046

20.609

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

135.883

91.165

33.592

296.319

13.143

Selskabsskat

6.190

10.631

2.740

0

6.936

Varekreditorer

154.707

153.918

110.277

117.183

84.564

Anden gæld

173.764

122.568

205.835

163.751

77.554

Kortfristet gæld i alt

529.462

427.120

454.034

680.299

202.806

Passiver i alt

2.405.304

2.087.404

2.052.462

2.179.464

1.786.703

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

380

376

390

381

360

Hent gratis årsrapporter

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr 15016213

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr: 15016213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

CVR-nr: 15016213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger