Proff
Proff
Annonce
Annonce

VIGSØ Sales ApS

CVR-nr42052957
AdresseUraniavej 4, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

25.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste2.166396
Personaleomkostninger-8830
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat1.283396
Finansielle indtægter70
Finansielle udgifter-28-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-21-5
Ordinært resultat1.262392
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat1.262392
Skat af årets resultat-278-86
Årets resultat984305

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3320
Finansielle anlægsaktiver i alt3320
Anlægsaktiver i alt3320
Varebeholdninger327135
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.81819
Tilgodehavender hos nærtstående parter26443
Andre tilgodehavender00
Værdipapirer00
Likvide midler369273
Omsætningsaktiver i alt3.777470
Status balance3.811490
Selskabskapital4040
Overført resultat290305
Udbytte1.0000
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.330345
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt1.330345
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter460
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker1610
Selskabsskat27886
Varekreditorer1.47848
Anden gæld51810
Kortfristet gæld i alt2.481144
Passiver i alt3.811490

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte20
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VIGSØ Sales ApS

CVR-nr 42052957

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 25.01.2021 (PDF)

Periode: 25.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

VIGSØ Sales ApS

CVR-nr: 42052957

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VIGSØ Sales ApS

CVR-nr: 42052957

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger