Proff
Proff
Annonce
Annonce

VICURAS DK A/S

CVR-nr35807756
AdresseHolmbladsgade 133, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.6259.7559.19811.2617.555
Personaleomkostninger-13.919-10.219-8.097-10.564-6.803
Afskrivninger-1.145-890-706-406-303
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat561-1.353396291448
Finansielle indtægter48001
Finansielle udgifter-419-121-85-56-82
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto715000
Finansielle poster netto-407-98-85-56-81
Ordinært resultat154-1.451311234367
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat154-1.451311234367
Skat af årets resultat-53353-120-73-93
Årets resultat101-1.098191161274

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3.6862.2131.388862398
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.6862.2131.388862398
Grunde og bygninger591109714953
Andre anlæg og driftsmidler1.1921.4331.581508429
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2511.5441.678657482
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender000092
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver110016691
Finansielle anlægsaktiver i alt1100166183
Anlægsaktiver i alt4.9483.7563.0661.6851.063
Varebeholdninger43438925917374
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.2063.4613.334733383
Tilgodehavender hos nærtstående parter37039335940011
Andre tilgodehavender97947539611352
Værdipapirer00000
Likvide midler539671.0101.009539
Omsætningsaktiver i alt6.7704.8795.3772.5191.115
Status balance11.7198.6368.4444.2052.179
Selskabskapital1.1511.1511.1511.150775
Overført resultat-3.012-1.853-1-15249
Udbytte00000
Øvrige reserver3.2031.9431.189672311
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3421.2412.3391.6711.135
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.3421.2412.3391.6711.135
Udskudt skat000092
Hensættelse-0293133-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1.7280000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000150
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)1.4031.34443800
Langfristet gæld i alt3.1311.3444380150
Kortfristet gæld til nærtstående parter835001.452101
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.7322.9821.68100
Selskabsskat000087
Varekreditorer43666244670
Anden gæld3.2423.0033.450882706
Kortfristet gæld i alt7.2456.0515.3742.401894
Passiver i alt11.7198.6368.4444.2052.179

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5544332117
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VICURAS DK A/S

CVR-nr 35807756

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VICURAS DK A/S

CVR-nr: 35807756

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VICURAS DK A/S

CVR-nr: 35807756

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger