Proff
Proff
Annonce
Annonce

Vetgruppen A/S

CVR-nr40490485
AdresseHovedgaden 12C, 3460 Birkerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste171.60795.13051.76921.987
Personaleomkostninger-171.981-85.470-52.628-24.113
Afskrivninger-16.516-7.742-4.692-2.413
Kapacitetsomkostninger-4.400000
Primært resultat-21.2901.917-5.550-4.539
Finansielle indtægter271114450
Finansielle udgifter-16.711-1.211-354-165
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-25.548000
Finansielle poster netto-41.988-1.098-309-165
Ordinært resultat-53.491820-5.859-4.704
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-53.491820-5.859-4.704
Skat af årets resultat6.631-1.1421.121463
Årets resultat-46.860-322-4.738-4.240

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill173.326121.84769.56035.520
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt175.834121.84769.56035.520
Grunde og bygninger10.9434.6442.461335
Andre anlæg og driftsmidler27.04612.4777.9313.269
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt37.98917.12010.3923.604
Kapitalandele159.11245.61800
Langfristede tilgodehavender01.9171.356303
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.500000
Finansielle anlægsaktiver i alt162.61347.5361.356303
Anlægsaktiver i alt376.436186.50381.30939.427
Varebeholdninger12.7828.6404.3901.732
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.5504.8053.726980
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.7922.69700
Andre tilgodehavender7.8872.0112.2201.232
Værdipapirer0000
Likvide midler12.2058.53312.3596.855
Omsætningsaktiver i alt42.35926.99022.82810.803
Status balance418.795213.493104.13750.230
Selskabskapital400400400400
Overført resultat59.73190.16866.19038.528
Udbytte0000
Øvrige reserver1.956000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel62.08890.56866.59038.928
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt62.08890.56866.59038.928
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker215.46434.00000
Langfristet gæld til nærtstående parter045.31500
Anden langfristet gæld27.6957.3654.2211.776
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt243.15986.6804.2211.776
Kortfristet gæld til nærtstående parter23.4366.54970125
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker36000
Selskabsskat000104
Varekreditorer14.6769.1245.2592.175
Anden gæld75.40020.57327.9977.122
Kortfristet gæld i alt113.54836.24633.3269.527
Passiver i alt418.795213.493104.13750.230

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte32818210749
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vetgruppen A/S

CVR-nr 40490485

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Vetgruppen A/S

CVR-nr: 40490485

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vetgruppen A/S

CVR-nr: 40490485

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger