Proff
Proff
Annonce
Annonce

VESTSJÆLLANDS JERNHANDEL A/S

CVR-nr30518799
AdresseJorløsevej 33, 4470 Svebølle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.5387.4313.3883.2263.623
Personaleomkostninger-4.482-4.529-2.346-2.538-2.787
Afskrivninger-433-485-410-445-558
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6232.417571243277
Finansielle indtægter2312101
Finansielle udgifter-80-69-62-96-65
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-57-57-61-96-64
Ordinært resultat5662.360571147213
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5662.360571147213
Skat af årets resultat-136-536-140-38-59
Årets resultat4301.824431109154

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger50146252358464
Andre anlæg og driftsmidler1.5651.6249721.1861.405
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.6151.7701.2241.5441.870
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9090909090
Finansielle anlægsaktiver i alt9090909090
Anlægsaktiver i alt1.7051.8601.3141.6341.960
Varebeholdninger1.4552942.5884.0922.984
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6511145175651.234
Tilgodehavender hos nærtstående parter61752711000
Andre tilgodehavender2292.48348243
Værdipapirer00000
Likvide midler2.8073.0691.0444747
Omsætningsaktiver i alt6.6126.8114.7005.0064.772
Status balance8.3178.6716.0146.6396.731
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat4.4744.4443.6203.3893.280
Udbytte4001.00020000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.3745.9444.3203.8893.780
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.3745.9444.3203.8893.780
Udskudt skat00000
Hensættelse283180217258280
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.193392384376428
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0009141.179
Selskabsskat00154414
Varekreditorer2961.9053731.019763
Anden gæld1.171250566179288
Kortfristet gæld i alt2.6602.5461.4772.4922.671
Passiver i alt8.3178.6716.0146.6396.731

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte76666
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VESTSJÆLLANDS JERNHANDEL A/S

CVR-nr 30518799

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VESTSJÆLLANDS JERNHANDEL A/S

CVR-nr: 30518799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VESTSJÆLLANDS JERNHANDEL A/S

CVR-nr: 30518799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger