Proff
Proff
Annonce

VESTERGAARD COMPANY A/S

CVR-nr70642212
AdresseSkullebjerg 31, 4000 Roskilde

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2024-042023-042022-042021-042020-04
Startdato

01.05.2023

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

Sluttdato

30.04.2024

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

RESULTATREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-042020-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning843.216788.164499.227254.808814.206
Vareforbrug535.980532.040345.316225.615520.657
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste307.236256.124153.91129.193293.549
Personaleomkostninger-239.728-188.203-138.117-139.956-209.435
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-198.846-154.885-126.451-92.679-130.977
Primært resultat119.709101.23927.460-63.486162.572
Finansielle indtægter13.4535.8519.4981.9361.904
Finansielle udgifter-9.397-11.887-7.811-9.621-3.538
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-4326.841-1.717-13.104-1.211
Finansielle poster netto3.624805-30-20.789-2.845
Ordinært resultat123.333104.36435.687-72.369159.727
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat123.333104.36435.687-72.369159.727
Skat af årets resultat-26.914-20.203-6.97113.879-35.505
Årets resultat96.41984.16128.716-58.490124.222

BALANCEREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-042020-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7779621.1121.3461.909
Immaterielle anlægsaktiver i alt7779621.1121.3461.909
Grunde og bygninger119.697121.535128.164124.84476.523
Andre anlæg og driftsmidler11.21517.39825.01031.78818.035
Øvrige materielle anlægsaktiver000014.150
Materielle anlægsaktiver i alt130.912138.933153.174156.632108.708
Kapitalandele16.87312.4868.5592.74810.900
Langfristede tilgodehavender26.36527.50622.50429.23130.004
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt43.23839.99231.06331.97940.904
Anlægsaktiver i alt174.927179.887185.349189.957151.521
Varebeholdninger559.911376.274423.135532.586441.816
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser32.538230.495129.36956.462134.646
Tilgodehavender hos nærtstående parter164.46347.48596.45244.75834.942
Andre tilgodehavender31.15416.5477.04110.45611.616
Værdipapirer00000
Likvide midler110.0778.54530.86030029.920
Omsætningsaktiver i alt902.783683.180690.872649.125655.344
Status balance1.077.710863.067876.221839.082806.865
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat600.191537.784468.623449.907508.397
Udbytte35.00015.00010.00000
Øvrige reserver-117387895-5040
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel645.074563.171489.518459.403518.397
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt645.074563.171489.518459.403518.397
Udskudt skat00000
Hensættelse16.47948.44928.39418.27431.826
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter58.80562.94161.31465.38632.578
Langfristet gæld til banker11.85812.803213.724214.62515.502
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld004.65900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt70.66375.744279.697280.01148.080
Kortfristet gæld til nærtstående parter6405803427.877
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter4.0153.8693.6963.2241.865
Kortfristet gæld til banker65.94650.92290113.644859
Selskabsskat57.9291.4150036.156
Varekreditorer152.95056.94029.72822.22365.778
Anden gæld64.01462.49944.28742.26976.027
Kortfristet gæld i alt345.494175.70378.61281.394208.562
Passiver i alt1.077.710863.067876.221839.082806.865

ANDET

2024-042023-042022-042021-042020-04
Antal ansatte331261244282316
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VESTERGAARD COMPANY A/S

CVR-nr 70642212

Årsrapport 01.05.2023 (PDF)

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

VESTERGAARD COMPANY A/S

CVR-nr: 70642212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VESTERGAARD COMPANY A/S

CVR-nr: 70642212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger