Proff
Proff
Annonce

Vendehøj Byg ApS

CVR-nr41444592
AdresseSolbakken 33, 8450 Hammel

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

10.06.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-500-3-3-2
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-500-3-3-2
Finansielle indtægter1010
Finansielle udgifter0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto1010
Ordinært resultat-498-3-2-2
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-498-3-2-2
Skat af årets resultat0100
Årets resultat-498-2-2-2

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger1.132000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser180600
Tilgodehavender hos nærtstående parter00960
Andre tilgodehavender0100
Værdipapirer0000
Likvide midler1.3171198
Omsætningsaktiver i alt2.4508089798
Status balance2.4508089798
Selskabskapital300100100100
Overført resultat96-6-4-2
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel396949698
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt396949698
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter030400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer1.22740600
Anden gæld827310
Kortfristet gæld i alt2.05471310
Passiver i alt2.4508089798

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vendehøj Byg ApS

CVR-nr 41444592

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 10.06.2020 (PDF)

Periode: 10.06.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Vendehøj Byg ApS

CVR-nr: 41444592

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vendehøj Byg ApS

CVR-nr: 41444592

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger