Proff
Proff
Annonce
Annonce

VEM Studio ApS

CVR-nr43678523
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-06
Startdato

01.01.2023

Sluttdato

30.06.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste1.690
Personaleomkostninger-1.059
Afskrivninger-12
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat618
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-5
Ordinært resultat613
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat613
Skat af årets resultat-135
Årets resultat478

BALANCEREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler62
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt62
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt62
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser780
Tilgodehavender hos nærtstående parter495
Andre tilgodehavender52
Værdipapirer0
Likvide midler240
Omsætningsaktiver i alt1.585
Status balance1.647
Selskabskapital40
Overført resultat478
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel518
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt518
Udskudt skat0
Hensættelse39
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter19
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat96
Varekreditorer517
Anden gæld457
Kortfristet gæld i alt1.090
Passiver i alt1.647

ANDET

2023-06
Antal ansatte3
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VEM Studio ApS

CVR-nr 43678523

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.06.2023

Kreditrapport

VEM Studio ApS

CVR-nr: 43678523

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VEM Studio ApS

CVR-nr: 43678523

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger