Proff
Proff
Annonce
Annonce

VEM Byg Holding ApS

CVR-nr43611054
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-8
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-8
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5.516
Finansielle poster netto5.516
Ordinært resultat5.507
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat5.507
Skat af årets resultat2
Årets resultat5.509

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele11.321
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt11.321
Anlægsaktiver i alt11.321
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.714
Andre tilgodehavender2
Værdipapirer0
Likvide midler2
Omsætningsaktiver i alt5.718
Status balance17.039
Selskabskapital80
Overført resultat13.885
Udbytte0
Øvrige reserver1.316
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.280
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt15.280
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.750
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer0
Anden gæld8
Kortfristet gæld i alt1.758
Passiver i alt17.039

ANDET

2022-12
Antal ansatte0

Hent gratis årsrapporter

VEM Byg Holding ApS

CVR-nr 43611054

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

VEM Byg Holding ApS

CVR-nr: 43611054

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VEM Byg Holding ApS

CVR-nr: 43611054

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger