Proff
Proff
Annonce
Annonce

VEM BYG ApS

CVR-nr34480737
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

39.750

31.230

23.930

22.384

23.635

Personaleomkostninger

-30.909

-23.914

-21.177

-20.077

-21.205

Afskrivninger

-1.443

-2.003

-1.634

-135

-135

Kapacitetsomkostninger

-43

-212

-179

0

-17

Primært resultat

7.355

5.101

940

2.173

2.279

Finansielle indtægter

422

276

302

224

191

Finansielle udgifter

-590

-359

-435

-207

-132

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-168

-83

-133

17

59

Ordinært resultat

7.187

5.018

807

2.190

2.338

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

7.187

5.018

807

2.190

2.338

Skat af årets resultat

-1.608

-1.260

-192

-556

-540

Årets resultat

5.579

3.758

615

1.634

1.797

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

119

150

81

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

119

150

81

0

0

Grunde og bygninger

1.515

1.556

140

170

178

Andre anlæg og driftsmidler

7.532

8.836

9.901

552

58

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

9.047

10.392

10.041

722

236

Kapitalandele

0

0

0

950

950

Langfristede tilgodehavender

0

0

25

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

30

30

0

45

50

Finansielle anlægsaktiver i alt

30

30

25

995

1.000

Anlægsaktiver i alt

9.196

10.572

10.147

1.717

1.236

Varebeholdninger

103

103

310

305

185

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

27.361

21.517

11.528

10.731

7.506

Tilgodehavender hos nærtstående parter

5.252

5.874

4.959

1.754

1.909

Andre tilgodehavender

863

541

422

828

306

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

34.051

28.544

18.024

15.304

11.482

Status balance

43.247

39.116

28.172

17.021

12.718

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

11.070

8.491

5.934

4.822

3.188

Udbytte

0

1.200

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

11.150

9.771

6.014

4.902

3.268

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

11.150

9.771

6.014

4.902

3.268

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

2.932

1.321

916

608

354

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

1.896

7.507

8.343

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.896

7.507

8.343

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

95

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

5.952

2.523

272

3.779

2.456

Selskabsskat

297

875

20

0

0

Varekreditorer

12.181

8.367

4.811

3.444

2.233

Anden gæld

8.840

8.657

7.795

4.287

4.406

Kortfristet gæld i alt

27.269

20.517

12.899

11.511

9.095

Passiver i alt

43.247

39.116

28.172

17.021

12.718

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

64

51

48

44

28

Hent gratis årsrapporter

VEM BYG ApS

CVR-nr 34480737

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VEM BYG ApS

CVR-nr: 34480737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

VEM BYG ApS

CVR-nr: 34480737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger