Proff
Proff
Annonce
Annonce

Velliv Ejendomme OPP P/S

CVR-nr34689938
AdresseLautrupvang 10, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00400400400
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22.17220.841.76421.60021.70021.300
Personaleomkostninger-1.1970000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat20.97520.841.76421.00021.30020.900
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-62-85.899-200-200-200
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-1.2002.700
Finansielle poster netto-62-85.899-200-1.4002.500
Ordinært resultat20.91320.755.86521.00019.90023.400
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20.91320.755.86521.00019.90023.400
Skat af årets resultat00000
Årets resultat20.91320.755.86521.00019.90023.400

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele370.8150000
Langfristede tilgodehavender0372.931.550375.100377.200379.300
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt370.815372.931.550375.100377.200379.300
Anlægsaktiver i alt370.815372.931.550375.100377.200379.300
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.0440000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3690000
Værdipapirer00000
Likvide midler9.0049.099.71114.00016.40023.900
Omsætningsaktiver i alt10.4169.099.71117.30016.40023.900
Status balance381.231382.031.261392.400393.600403.200
Selskabskapital10.00010.000.00010.00010.00010.000
Overført resultat360.608379.694.660378.900357.900363.000
Udbytte10.000-10.000.000025.00030.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel380.608379.694.660388.900392.900403.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt380.608379.694.660388.900392.900403.000
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer5670000
Anden gæld562.336.6013.500700200
Kortfristet gæld i alt6232.336.6013.500700200
Passiver i alt381.231382.031.261392.400393.600403.200

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--00-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Velliv Ejendomme OPP P/S

CVR-nr 34689938

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Velliv Ejendomme OPP P/S

CVR-nr: 34689938

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Velliv Ejendomme OPP P/S

CVR-nr: 34689938

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger