Proff
Proff
Annonce
Annonce

Vectrus Services A/S

CVR-nr35834540
AdresseIssortarfimmut 6 102, 3905 Nuussuaq

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning428.548361.697374.597391.039-
Vareforbrug140.28088.31896.101116.7900
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste288.268273.379278.496274.249250.297
Personaleomkostninger-281.954-265.645-277.579-246.935-245.244
Afskrivninger-7.566-7.355-6.095-4.941-2.163
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.253379-5.17822.3732.889
Finansielle indtægter1.33750510.3082.6312.836
Finansielle udgifter-1.927-7.390-567-1.886-3.824
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-590-6.8869.742745-988
Ordinært resultat-1.843-6.5074.56423.1191.901
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.843-6.5074.56423.1191.901
Skat af årets resultat6061.743-1.209-6.651-662
Årets resultat-1.237-4.7643.35516.4681.239

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger357497447486430
Andre anlæg og driftsmidler25.09531.95634.26434.65827.908
Øvrige materielle anlægsaktiver02.26702.6210
Materielle anlægsaktiver i alt25.45234.72034.71137.76528.337
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender208328328328328
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt208328328328328
Anlægsaktiver i alt25.66035.04835.03838.09328.665
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser77.684120.87073.03680.61619.974
Tilgodehavender hos nærtstående parter0016100
Andre tilgodehavender18.62015.14612.01013.81246.334
Værdipapirer00000
Likvide midler29.15511.47136.32224.01129.380
Omsætningsaktiver i alt129.055150.290123.467119.98298.930
Status balance154.714185.338158.506158.074127.595
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat13.18414.42119.18515.830-638
Udbytte00000
Øvrige reserver375375375375375
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.68414.92119.68516.330-138
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt13.68414.92119.68516.330-138
Udskudt skat00000
Hensættelse1.6792.3704.2033.725-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld006181580
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt006181580
Kortfristet gæld til nærtstående parter104.965138.18291.82188.04787.879
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat84857322.3670
Varekreditorer13.2195.81014.72219.91116.704
Anden gæld023.97026.72500
Kortfristet gæld i alt139.351168.047134.000137.861127.733
Passiver i alt154.714185.338158.506158.074127.595

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte233232241237200
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vectrus Services A/S

CVR-nr 35834540

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vectrus Services A/S

CVR-nr: 35834540

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Vectrus Services A/S

CVR-nr: 35834540

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger