Proff
Proff
Annonce
Annonce

VCG II ApS

CVR-nr41263032
AdresseDronninggårds Alle 64, 2840 Holte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-37-29-46
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-37-29-46
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-57-62-1.098
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.5222.6741.309
Finansielle poster netto2.4652.612210
Ordinært resultat2.4282.582165
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat2.4282.582165
Skat af årets resultat-296-179-36
Årets resultat2.1322.403128

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender46.92144.39941.822
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt46.92144.39941.822
Anlægsaktiver i alt46.92144.39941.822
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer000
Likvide midler7.0717.5627.723
Omsætningsaktiver i alt7.0717.5627.723
Status balance53.99251.96149.545
Selskabskapital404040
Overført resultat53.51751.50349.230
Udbytte118114113
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel53.67551.65749.383
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt53.67551.65749.383
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat287282140
Varekreditorer000
Anden gæld302323
Kortfristet gæld i alt317304163
Passiver i alt53.99251.96149.545

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VCG II ApS

CVR-nr 41263032

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

VCG II ApS

CVR-nr: 41263032

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VCG II ApS

CVR-nr: 41263032

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger