Proff
Proff

Vølund Varmeteknik A/S

CVR-nr32938108CVRP-nr1016071621
AdresseIndustrivej Nord 7B, 7400 Herning

Velkommen til en verden af varmeløsninger. Hos Vølund Varmeteknik har vi leveret varmetekniske produkter til den danske befolkning gennem mere end 140 år.
I dag er vi specialiseret i at udvikle bæredygtige og økonomiske varmeløsninger til boliger, institutioner og små og mellemstore virksomheder. Vores store erfaring er din garanti for den bedste rådgivning og service på markedet.

Vælger du Vølund Varmeteknik, får du mere end blot et produkt. Vi hjælper dig med rådgivning og dimensionering, hvad enten du investerer i en jordvarmepumpe, en luft til vand-varmepumpe, et pillefyr, et boligventilationsanlæg, en varmtvandsbeholder eller en anden af vores løsninger. Og efter din varmeløsning er installeret, står vi til rådighed for teknisk support og det årlige serviceeftersyn. For dig betyder det maksimal tryghed og sikkerhed i hverdagen.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste123.70396.91073.54764.65652.954
Personaleomkostninger-42.786-39.261-32.368-28.517-26.395
Afskrivninger-229-274-263-124-19
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat80.68857.37540.91636.01526.540
Finansielle indtægter547148380151252
Finansielle udgifter-464-327-344-272-171
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto83-17936-12181
Ordinært resultat80.77157.19640.95235.89426.621
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat80.77157.19640.95235.89426.621
Skat af årets resultat-17.795-12.606-9.020-7.928-5.870
Årets resultat62.97644.59031.93227.96620.751

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver01032574110
Immaterielle anlægsaktiver i alt01032574110
Grunde og bygninger1.0000000
Andre anlæg og driftsmidler30927833744669
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.30927833744669
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender8378058057390
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000739
Finansielle anlægsaktiver i alt837805805739739
Anlægsaktiver i alt2.1461.1861.3991.596808
Varebeholdninger64.11134.78537.17028.86626.143
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser83.15635.86932.88429.36024.920
Tilgodehavender hos nærtstående parter64.59977.77141.73539.51728.241
Andre tilgodehavender993591.74775182
Værdipapirer00000
Likvide midler1061538
Omsætningsaktiver i alt213.271149.664114.29498.68380.586
Status balance215.417150.850115.693100.27981.394
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat41.51628.54028.95027.01823.052
Udbytte50.00045.00030.00024.00019.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel92.51674.54059.95052.01843.052
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt92.51674.54059.95052.01843.052
Udskudt skat00000
Hensættelse12.43510.1717.7576.6255.377
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter44.22318.40312.25013.6249.292
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer9.3188.7996.4476.9715.958
Anden gæld56.92538.93729.28921.04117.715
Kortfristet gæld i alt110.46666.13947.98641.63632.965
Passiver i alt215.417150.850115.693100.27981.394

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6661544946
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Vølund Varmeteknik A/S

CVR-nr 32938108

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Vølund Varmeteknik A/S

CVR-nr: 32938108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7025877

Firmaets links


Certificeringer

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Servicevagt - I fyringssæsonen 1. oktober - 31. marts Hverdage: kl. 07.00 - 20.00 Weekend/helligdage: kl. 08.00 - 20.00. Har du brug for hjælp uden for ovenstående åbningstid, kan du altid ringe på 97 17 20 52 og få telefon-support, dog mod ekstra betaling på 950 kr. pr. opkald.

Kreditrapport

Vølund Varmeteknik A/S

CVR-nr: 32938108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger