Proff
Proff
Annonce

VBC VIBORG ApS

CVR-nr12082770
AdresseFarvervej 1, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--395539539
Vareforbrug00226328327
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste589458169211212
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-229-112-65-49-49
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat360346104162163
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-41-68-51-55-58
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-41-68-51-55-58
Ordinært resultat31927853106104
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat31927853106104
Skat af årets resultat-70-44-1231-34
Årets resultat2492344113770

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger6.8376.8916.9446.9006.949
Andre anlæg og driftsmidler6018028500
Øvrige materielle anlægsaktiver0014600
Materielle anlægsaktiver i alt7.4387.6937.1766.9006.949
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000100100
Finansielle anlægsaktiver i alt000100100
Anlægsaktiver i alt7.4387.6937.1767.0007.049
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser02301800
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender023105137206
Værdipapirer00000
Likvide midler5173881241161
Omsætningsaktiver i alt545467239335274
Status balance7.9848.1607.4147.3367.323
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat4.4414.5924.7084.6674.530
Udbytte400350000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.0415.1424.9084.8674.730
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.0415.1424.9084.8674.730
Udskudt skat00000
Hensættelse631561517505536
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.9172.0991.5811.6901.798
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.9172.0991.5811.6901.798
Kortfristet gæld til nærtstående parter0062244
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000108105
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer15018330
Anden gæld379359220141110
Kortfristet gæld i alt395359409273260
Passiver i alt7.9848.1607.4147.3367.323

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VBC VIBORG ApS

CVR-nr 12082770

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

VBC VIBORG ApS

CVR-nr: 12082770

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VBC VIBORG ApS

CVR-nr: 12082770

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger