Proff
Proff
Annonce
Annonce

Valby Ejendomsservice ApS

CVR-nr25431499CVRP-nr1018954067
AdresseJyttevej 24, 2740 Skovlunde

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste372388700-150315
Personaleomkostninger-316-370-635-368-169
Afskrivninger-31-30-12-11-23
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat25-1153-529123
Finansielle indtægter600-70
Finansielle udgifter-100-1-9-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-50-1-17-2
Ordinært resultat20-1152-546121
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20-1152-546121
Skat af årets resultat72-12117-27
Årets resultat27-939-42995

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler30778851828
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt30778851828
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt30778851828
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8354000
Tilgodehavender hos nærtstående parter375285711233216
Andre tilgodehavender0810641453
Værdipapirer00000
Likvide midler236661
Omsætningsaktiver i alt392657826653330
Status balance699736911671358
Selskabskapital8080808080
Overført resultat-17-44-35-7435
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6336456115
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6336456115
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3251953562199
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000029
Varekreditorer7945819560748
Anden gæld233473153768
Kortfristet gæld i alt636700867665243
Passiver i alt699736911671358

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Valby Ejendomsservice ApS

CVR-nr 25431499

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Valby Ejendomsservice ApS

CVR-nr: 25431499

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Valby Ejendomsservice ApS

CVR-nr: 25431499

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger