Proff
Proff
Annonce

Usercentrics A/S

CVR-nr34624607
AdresseHavnegade 39, 1058 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste112.98376.99948.18028.82017.275
Personaleomkostninger-56.650-50.724-36.834-18.241-8.874
Afskrivninger-437-834-1.648-736-126
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat55.89725.4419.6979.8438.274
Finansielle indtægter1.77471369-15262
Finansielle udgifter-1.091-571-621-262-172
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto683143-552-27791
Ordinært resultat56.58025.5849.1459.5668.364
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat56.58025.5849.1459.5668.364
Skat af årets resultat-12.474-5.668-2.256-2.209-523
Årets resultat44.10619.9176.8897.3577.841

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver377509640453175
Immaterielle anlægsaktiver i alt377509640453175
Grunde og bygninger97127000
Andre anlæg og driftsmidler17524535429274
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt27337235429274
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender56736639213144
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt56736639213144
Anlægsaktiver i alt1.2161.2461.387875293
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser43.62230.97317.51211.1275.955
Tilgodehavender hos nærtstående parter25.64222.812000
Andre tilgodehavender5957981.2181.1071.136
Værdipapirer00000
Likvide midler87.13326.96829.08718.4357.076
Omsætningsaktiver i alt157.54682.34248.72431.42614.546
Status balance158.76283.58850.11032.30114.839
Selskabskapital707707707699699
Overført resultat50.54550.43930.52215.4708.113
Udbytte44.0000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel95.25151.14531.22916.1698.812
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt95.25151.14531.22916.1698.812
Udskudt skat00000
Hensættelse957982833614409
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001.070349
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.070349
Kortfristet gæld til nærtstående parter16.0190000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker481131410288
Selskabsskat12.1575.5192.0372.002114
Varekreditorer6.2368.4413.4814.3151.912
Anden gæld10.6877.27312.5168.028962
Kortfristet gæld i alt62.55431.46118.04914.4485.269
Passiver i alt158.76283.58850.11032.30114.839

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte10061543112
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Usercentrics A/S

CVR-nr 34624607

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Usercentrics A/S

CVR-nr: 34624607

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Usercentrics A/S

CVR-nr: 34624607

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger