Proff
Proff
Annonce

Usercentrics A/S

CVR-nr34624607
AdresseHavnegade 39, 1058 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste76.99948.18028.82017.2752.190
Personaleomkostninger-50.724-36.834-18.241-8.874-5.681
Afskrivninger-834-1.648-736-126-181
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat25.4419.6979.8438.274-3.671
Finansielle indtægter71369-152626
Finansielle udgifter-571-621-262-172-341
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto143-552-27791-336
Ordinært resultat25.5849.1459.5668.364-4.006
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat25.5849.1459.5668.364-4.006
Skat af årets resultat-5.668-2.256-2.209-5230
Årets resultat19.9176.8897.3577.841-4.006

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5096404531750
Immaterielle anlægsaktiver i alt5096404531750
Grunde og bygninger1270000
Andre anlæg og driftsmidler2453542927412
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3723542927412
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3663921314444
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3663921314444
Anlægsaktiver i alt1.2461.38787529356
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30.97317.51211.1275.9553.829
Tilgodehavender hos nærtstående parter22.8120000
Andre tilgodehavender7981.2181.1071.136704
Værdipapirer00000
Likvide midler26.96829.08718.4357.0764.415
Omsætningsaktiver i alt82.34248.72431.42614.5469.346
Status balance83.58850.11032.30114.8399.402
Selskabskapital707707699699699
Overført resultat50.43930.52215.4708.1134.679
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel51.14531.22916.1698.8125.378
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt51.14531.22916.1698.8125.378
Udskudt skat00000
Hensættelse982833614409-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.0703490
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001.0703490
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker113141028879
Selskabsskat5.5192.0372.0021140
Varekreditorer8.4413.4814.3151.9121.532
Anden gæld7.27312.5168.028962541
Kortfristet gæld i alt31.46118.04914.4485.2694.024
Passiver i alt83.58850.11032.30114.8399.402

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte615431128
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Usercentrics A/S

CVR-nr 34624607

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Usercentrics A/S

CVR-nr: 34624607

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Usercentrics A/S

CVR-nr: 34624607

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger